Jobbsøking

Her finner du informasjon om å søke jobb og dagpenger ved arbeidsledighet.

Værktøj på anlægsarbejder på Island

Arbeide på Grønland

Rød båt utenfor Ilulissat

Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse ved ledighet

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust

Jobbsøking på Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.