Bedrift

Her finner du informasjon om å etablere bedrift og drive næringsvirksomhet.

Foto: Fiskleverans på Brættet, Nuuk, Grönland

Bedrift på Grønland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk

Skatt på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.