Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grunnskole på Grønland

Unge i Norden - Grønland

Videregående utdanning på Grønland

Universitetet i Nuuk

Høyere utdanning på Grønland

Grönland/Greenland

Utdanningsstøtte på Grønland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Det grønlandske utdanningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Grönland

Støtte til hjelpemidler på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.