Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Værktøj på anlægsarbejder på Island

Arbeide på Grønland

Skat i Grønland

Skatt på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.