Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015

Studere på Grønland

Young people in Nuuk

Utdanningsstøtte på Grønland

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland

Det grønlandske utdanningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Young people in Nuuk

Høyere utdanning på Grønland

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.