Stemmerett på Åland

Rösträtt på Åland
I dette avsnittet finner du informasjon om det ålandske lagtingsvalget og kommunevalget samt om Europaparlament-valget, riksdagsvalget og presidentvalget. Åland har egen lovgivning når det gjelder lagtings- og kommunevalg. For Europaparlament-valget, riksdagsvalget og presidentvalget gjelder samme regler som i Finland.

For Europaparlament-valget, riksdagsvalget og presidentvalget gjelder samme regler som i Finland.

Lagtingsvalg

Hvis du senest på valgdagen har fylt 18 år og har ålandsk hjemstavnsrett, har du rett til å stemme ved lagtingsvalget. På Ålands lagtings hjemmeside kan du lese om lagtingsvalg, stemmerett og valgbarhet.

Kommunevalg

Hvis du senest på valgdagen har fylt 18 år og har hatt hjemsted i en ålandsk kommune et helt år før valgdagen, har du rett til å stemme ved kommunevalget. Du kan lese om kommunevalget på Ålands landskapsregjerings hjemmeside.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om stemmerett og valg på Åland, kan du kontakte Ålands Lagtings kanselli.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.