Rösträtt på Åland

Rösträtt på Åland
I det här avsnittet hittar du information om det åländska lagtingsvalet och kommunalvalet samt om EU-parlamentsvalet, riksdagsvalet och presidentvalet. Åland har en egen lagstiftning gällande lagtings- och kommunalval. Angående EU-parlamentsvalet, riksdagsvalet och presidentvalet gäller samma regler som i Finland.

Angående EU-parlamentsvalet, riksdagsvalet och presidentvalet gäller samma regler som i Finland.

Lagtingsval

Om du senast på valdagen fyllt 18 år och har åländsk hembygdsrätt så du har rätt att rösta i lagtingsvalet. På Ålands lagtings hemsida kan du läsa om lagtingsvalet, rösträtten och valbarheten.

Kommunalval

Om du senast på valdagen fyllt 18 år och har haft hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen har du rätt att rösta i kommunalvalet. Du kan läsa om kommunalvalet på Ålands landskapsregeringens valsida.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om rösträtten och valen på Åland, kan du kontakta Ålands Lagtings kansli

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.