Arbeids- og oppholdstillatelse på Åland

Mariehamn, Åland
Fotograf
Eivind Sætre norden.org
I dette avsnittet finner du informasjon om når du trenger arbeids- eller oppholdstillatelse for å flytte til Åland, og om hvordan du registrerer deg. Du kan også lese om å søke om oppholdsrett på Åland i henhold til utmeldingsavtalen (Brexit).

Saker som gjelder tillatelser for utlendinger, har blitt overført fra Ålands politimyndighet til Migrationsverket i Finland.

Nordiske statsborgere og statsborgere i EU- og EØS-land

Nordiske statsborgere har rett til å bo og jobbe i andre nordiske land uten oppholds- eller arbeidstillatelse. Heller ikke statsborgere i andre EU-land, Sveits eller Liechtenstein trenger oppholds- og arbeidstillatelse.

Du må imidlertid registrere deg hos myndighetene hvis du oppholder deg i landet lenger enn tre måneder. Nordiske statsborgere registrerer seg hos magistraten på Åland. Statsborgere i andre EU-land samt Sveits og Liechtenstein registrerer seg hos Migrationsverket i Finland. For å registrere deg må du ha med deg et gyldig pass eller nasjonalt identitetsbevis samt dokumentasjon for ansettelsen på Åland.

Hvis du skal oppholde deg på Åland lenger enn 12 måneder, må du også melde flytting til magistraten. Les mer om dette her:

Statsborgere i andre land

Statsborgere i andre land enn de som er nevnt over, må søke om oppholdstillatelse for arbeidstakere hvis de har tenkt å flytte til Åland for å jobbe.

Saker som gjelder oppholds- og arbeidstillatelse, har blitt overført fra Ålands politimyndighet til Migrationsverket. Søker du om oppholdstillatelse, statsborgerskap, reisedokument eller EU-registrering, skal du levere inn søknad eller bekrefte din identitet på et av Migrationsverkets servicesteder.

Hvis du søker om oppholdsrett på Åland

En tjenesteperson fra Migrationsverket (Migri) kommer til å besøke Åland med 6 til 7 ukers mellomrom for å ta imot søknader. Kontoret for disse besøkene finnes i Statens ämbetsverk på Åland. Personer som er på Åland, kan også ordne disse sakene på et av Migrationsverkets servicesteder i Finland. Det er ikke  mulig å søke om asyl på kontoret. Du kan bestille en tid for å få utrettet ærendene dine med en tjenesteperson i Migrationsverkets tidsbestillingstjeneste. Nærmere informasjon får du av Finlands ambassade i hjemlandet ditt eller i Finland av Migrationsverket. Nærmere informasjon finnes også blant annet i Arbets- och näringsministeriets brosjyre om å jobbe i Finland.

Søk om oppholdsrett i henhold til utmeldingsavtalen (Brexit)

Hvis du søker om oppholdsrett i henhold til utmeldingsavtalen (Brexit), så les på denne nettsiden der Migrationsverket oppdaterer sine aktuelle anvisninger og meldinger om Brexit.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om oppholdstillatelse på Åland, kan du kontakte Magistraten på Åland.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.