Pass- och visumkrav vid inresa till Sverige

Pas med stempler

Pas med stempler

Fotograf
ConvertKit / Unsplash
Här kan du läsa om pass- och visumregler när du reser till Sverige som nordisk medborgare, EU-/EES-medborgare eller tredjelandsmedborgare. Du får reda på vad som gäller när du reser med minderåriga, om du nekas inresa eller behöver konsulärt skydd.

Det är viktigt att vara välinformerad om inresereglerna när du reser till Sverige och att se till att du har med dig de nödvändiga handlingarna för att undvika problem vid gränsen. 

Behöver du ta med ditt pass när du reser till Sverige?

Om du behöver pass eller inte när du reser till Sverige beror på din nationalitet och andra faktorer. Reser du med familjemedlemmar från länder utanför EU bör du känna till de särskilda regler som gäller för dem. 

  1. Nordiska medborgare: Som nordisk medborgare behöver du vanligtvis inte visa pass när du reser till Sverige. Men den svenska polisen rekommenderar att du tar med antingen pass eller nationellt id-kort för att kunna styrka din identitet. I regel kan du också använda ditt körkort som legitimation.
  2. EU-/EES-medborgare: Sverige ingår i Schengensamarbetet och i regel behöver EU-/EES-medborgare från Schengenländer inte visa pass vid inresa till Sverige. Rekommendationen är dock att du tar med en giltig identitetshandling, till exempel pass eller id-kort, om det skulle uppstå frågor om din identitet eller syftet med resan.
  3. EU-/EES-medborgare från länder utanför Schengen: Särskilda regler gäller för EU-länder som inte ingår i Schengensamarbetet. Vid resa till och från dessa länder genomförs en enklare gränskontroll, men du kan resa in i Sverige utan pass om du är EU-/EES-medborgare och har ett giltigt nationellt id-kort.
  4. Tredjelandsmedborgare: Tredjelandsmedborgare, det vill säga personer från länder utanför EU/EES och Schengenområdet, måste vanligtvis visa upp ett giltigt pass och i vissa fall även ett visum vid inresa till Sverige. Det är viktigt att ta reda på de specifika kraven för ditt land för att undvika problem vid gränskontrollen.

Barn och minderåriga som ska resa till Sverige

Barn och unga under 18 år måste ha en egen resehandling när de reser till Sverige. Om de kommer från länder eller områden där Sverige kräver att invånarna ska ha visum, måste de också ha eget visum.

Minderåriga nordiska medborgare kan dock resa till Sverige med sin vårdnadshavare utan egen resehandling om de är medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och bor i ett EU-/EES-land.

För att bekräfta rätten till inresa måste vårdnadshavaren visa upp en giltig resehandling och intyg som styrker identitet, rätt till inresa och att vederbörande är barnets vårdnadshavare. Det kan vara födelseattest, personbevis eller annat officiellt intyg. Det kan också behövas ett skriftligt tillstånd från den vårdnadshavare som inte är med på resan.

För skolklasser, föreningar eller andra grupper av minderåriga där en lärare eller annan vuxen är ansvarig kan rätten till inresa till Sverige bedömas genom att den ansvariga vuxna visar en förteckning över gruppens medlemmar. Förteckningen ska innehålla

  • de minderårigas personuppgifter
  • vårdnadshavarnas samtycke till att de minderåriga deltar och att den vuxna som reser med är ansvarig.

Den ansvariga vuxna måste också kunna styrka sin egen rätt till inresa och vistelse. Dessutom måste den ansvariga personen tydligt kunna visa att de minderåriga deltar i en organiserad grupputflykt, till exempel en skol- eller fritidsaktivitet.

För minderåriga som inte är EES-medborgare men är bosatt med uppehållstillstånd i ett medlemsland ska ansvarig lärare eller liknande fylla i Migrationsverkets blankett ”Förteckning över deltagare i skolresor inom EU”.

Giltiga resehandlingar i Sverige

Du bör alltid ta med dig giltig resehandling, som pass eller id-kort, till Sverige så att du kan styrka din identitet vid behov.

Körkort, bankkort eller skattsedel räknas inte som giltiga resehandlingar i Sverige och kanske inte godtas som id-handling. 

I vissa fall kan ett nationellt id-kort godtas som legitimation vid inresa till Sverige. Men det är alltid klokt att ta med pass för säkerhets skull, särskilt om du reser från ett land utanför EU/EES.

Passets giltighet i Sverige

Om du är medborgare i ett Schengenland och ska resa till Sverige måste dina resehandlingar vara giltiga på resdagen.

Reser du till Sverige från ett land utanför Schengenområdet får ditt pass inte vara äldre än tio år och det måste vara giltigt i minst tre månader efter din planerade hemresa. 

Du ansvarar själv för att kontrollera att du har giltig resehandling för inresa till Sverige. Om ditt pass snart går ut kan det vara klokt att förnya det innan du reser. 

Visum i Sverige

Om du inte är medborgare i ett EU-land och vill besöka Sverige i upp till 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Ett visum ger rätt till inresa och vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Om du behöver visum beror på ditt hemland, om du har uppehållstillstånd i ett annat Schengenland eller är bosatt i ett EU-land.

Om du har ett giltigt uppehållstillstånd från ett annat Schengenland behöver du inte ansöka om visum för att besöka Sverige i upp till 90 dagar. Ett visum ger normalt tillträde till alla Schengenländer, men i vissa fall gäller det bara för vistelser i Sverige eller vissa andra Schengenländer. Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Andra viktiga resehandlingar i Sverige

Förutom pass och visum kan det vara bra att ta med ytterligare handlingar som reseförsäkring, bokningsbekräftelser och adressen till ditt boende. Dessa kan behövas vid eventuella frågor från immigrationsmyndigheterna.

Nekad inresa till Sverige

Sverige kan vägra dig eller din familj inresa med hänvisning till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa. Detta förutsätter att myndigheterna kan visa att du eller din familj utgör ett verkligt, omedelbart och tillräckligt allvarligt hot. Du har rätt att få myndigheternas beslut skriftligt, med skäl och information om hur du överklagar och hur lång tid du har på dig.

Om du inte får komma in i Sverige skickas du i regel tillbaka till ditt hemland på egen bekostnad.

Konsulärt skydd i Sverige

Vid nödsituationer eller problem under din vistelse kan du söka konsulärt bistånd från ditt hemlands ambassad eller konsulat i Sverige.

Mer information

Du hittar mer information om inresa till Sverige hos Polisen och Migrationsverket.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.