Helgdagar i Sverige

Svensk flag på båd
Photographer
Photo by Axel Antas-Bergkvist on Unsplash
Här kan du hitta information om helgdagar, lediga dagar, klämdagar och röda dagar i Sverige.

Helgdagarna är nästan desamma i hela Norden. Men i Sverige är skärtorsdagen och annandag pingst inga helgdagar som i många andra nordiska länder, och de är därför inga lediga dagar i Sverige.

Däremot är svenskarna lediga trettondedag jul, första maj, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag eftersom dessa är röda dagar.

Helgdagar och andra lediga dagar i Sverige

I Sverige skiljer man på helgdagar, som ofta kallas röda dagar, och lediga dagar.

Det finns 13 helgdagar i Sverige på ett år. Medarbetarna på de flesta arbetsplatser är i regel lediga på helgdagar.

Men många har fler lediga dagar än dessa. Räknar man in påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton, som i många fall är lediga dagar, får de anställda ledigt i ytterligare några dagar.

 

Januari

 • nyårsdagen den 1 januari
 • trettondedag jul den 6 januari

Mars–april (påsk)

 • långfredagen
 • påskdagen infaller tidigast den 22 mars och senast den 25 april
 • annandag påsk

April–juni

 • Kristi himmelsfärdsdag infaller 40 dagar efter påskdagen, alltid på en torsdag, tidigast den 30 april och senast den 3 juni

Maj

 • första maj (arbetarrörelsens internationella högtidsdag) den 1 maj

Maj–juni (pingst)

 • pingstdagen infaller sjunde söndagen efter påsk, tidigast den 10 maj och senast den 13 juni

Juni

 • Sveriges nationaldag den 6 juni. När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag är det många som får en ledig dag som de kan använda senare under året. Detta regleras i kollektivavtal. Det är ingen självklarhet att ditt kollektivavtal ger dig en extra ledig dag, men det gör det i många fall
 • midsommarafton är ingen helgdag, men många är lediga genom kollektivavtal på arbetsplatsen eller avtal med arbetsgivaren. Midsommarafton infaller alltid på en fredag i slutet av månaden
 • midsommardagen infaller alltid på en lördag

Oktober–november

 • alla helgons dag infaller alltid på en lördag mellan den 31 oktober och den 6 november

December

 • julafton den 24 december är ingen helgdag, men många är lediga genom kollektivavtal på arbetsplatsen eller avtal med arbetsgivaren
 • juldagen den 25 december
 • annandag jul den 26 december
 • nyårsafton den 31 december är ingen helgdag, men många är lediga genom kollektivavtal på arbetsplatsen eller avtal med arbetsgivaren

Vad är en röd dag i Sverige?

En helgdag kallas i vardagligt tal för en röd dag i Sverige. Röda dagar är söndagar och andra lagstadgade lediga dagar då invånarna kan fira en religiös eller traditionell högtid.

Utöver dessa helgdagar kan även lördagar och helgdagsaftnar vara lediga dagar.

Vad är en klämdag i Sverige?

En klämdag är en dag som infaller mellan två lediga dagar, till exempel mellan en helgdag och en lördag.

Fackförbundet och arbetsgivaren kan lokalt på arbetsplatsen komma överens om att de anställda ska vara lediga dagar som ligger mellan två lediga dagar. På vissa arbetsplatser är dagen helt ledig och på andra arbetsplatser har man rätt att ta ledigt om arbetet tillåter det.

Om du är tveksam om vad som gäller på din arbetsplats ska du kontakta din lokala fackliga företrädare eller din arbetsgivare.

Finns det en affärstidslag i Sverige?

Det fanns en affärstidslag i Sverige fram till 1972. Sedan dess har Sverige haft fria butiksöppettider.

De flesta butiker har öppet till kl. 21 och stängt på juldagen, nyårsdagen, påskdagen, första maj, nationaldagen och midsommardagen. Men det finns ingen lag som förbjuder dem att hålla öppet.

Mer information om helgdagar och flaggdagar i Sverige

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.