Fackföreningar i Sverige

Fagforeninger i Sverige
Här kan du läsa mer om fackföreningar och fackförbund i Sverige.

Fackföreningarna tar vara på medlemmarnas fackliga intressen på arbetsplatsen.

En av fackföreningarnas viktigaste uppgifter är att få alla arbetsplatser att omfattas av kollektivavtal och löpande förbättra dessa. Fackföreningarna ska bland annat hjälpa till att lösa lönerelaterade problem.

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som löntagare kan du kontakta centralorganisationen eller det fackförbund som är kopplat till din bransch eller ditt yrkesområde.

Centralorganisationer

De lokala fackföreningarna är anslutna till ett fackförbund, som i sin tur är anslutet till en facklig centralorganisation. Förbundet och centralorganisationen har hand om förhandlingar om generella löne- och arbetsförhållanden.

Det finns tre centralorganisationer i Sverige. De största fackförbunden är centralt organiserade och du kan hitta ditt yrke under en av organisationerna nedan:

Landsorganisationen i Sverige (LO) organiserar både offentligt och privat anställda yrkesutbildade arbetare, specialarbetare och lägre funktionärer såsom vårdbiträden, bilmekaniker, anställda inom restaurangbranschen och fabriksarbetare.

  Tjänstemännens centralorganisation (TCO) organiserar både offentligt och privat anställda funktionärer och tjänstemän såsom ingenjörer, sjuksköterskor, journalister, lärare, poliser och ekonomer.

   Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) organiserar både offentligt och privat anställda akademiker såsom civilekonomer, jurister, fysioterapeuter och lärare.

    Centralorganisationerna kan hänvisa dig till de fackförbund som är anslutna till de olika branscherna eller yrkesområdena.

    För dig som söker arbete eller redan arbetar inom hotell-, restaurang-, catering- eller turismbranschen har några av fackförbunden i Norden sammanställt en miniguide för gränspendlare inom dessa yrkesområden.

     Kontakta myndighet
     Fråga Info Norden

     Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

     OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

     Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.