Fackföreningar på Färöarna

Fagforeninger på Færøerne
Här kan du läsa om fackföreningar på Färöarna.

Liksom i de andra nordiska länderna är de flesta på den färöiska arbetsmarknaden organiserade i en fackförening.  

Fackföreningarna sköter förhandlingar om kollektivavtal och bevakar medlemmarnas fackliga intressen på arbetsplatsen.

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som löntagare kan du kontakta centralorganisationen eller det fackförbund som är kopplat till din bransch eller ditt yrkesområde.

Fackföreningarna är indelade efter olika yrkesområden. Många av föreningarna arbetar tillsammans i paraplyorganisationer eller centralorganisationer. 

Nedan hittar du en lista över fackföreningarna på Färöarna. Listar är dock inte fullständig.

Samtak är en paraplyorganisation för outbildade löntagare med cirka 8 000 medlemmar som är organiserade i Føroya Arbeiðarafelag (Färöarnas arbetarförening), Føroya Fiskimannafelag (Färöarnas fiskarförening), Havnar Arbeiðsmannafelag (Torshamns arbetarförening), Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag (Klaksvíks arbetarförening) och Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag (Klaksvíks arbetarkvinnoförening).

Starvsmannafelagið har cirka 2 400 medlemmar och är fackföreningen för kontorsarbetare i centraladministrationen, kommunerna och offentliga aktiebolag. Medlemmarna representerar 300 olika yrkesgrupper. Fackföreningen kan jämföras med HK-kommunal och HK-stat i Danmark.

Føroya Lærarafelag (Färöarnas lärarförening) har cirka 900 medlemmar, som är utbildade lärare.

Føroya Pedagogfelag (Färöarnas förskollärarförening) har cirka 2 000 medlemmar, som är utbildade förskollärare och barnskötare.

Búskapar og løgfrøðingafelag Føroya är främst ekonomernas och juristernas fackförening.

Akademikarafelag Føroya är paraplyorganisation för Magistarafelagið (Magisterföreningen), Verkførðingafelagið (Ingenjörsföreningen), Byggifrøðingafelagið (Byggnadsföreningen) och Arkitektafelagið (Arkitektföreningen).

Yrkisfelag Miðnám (fackföreningen för gymnasielärare och handelsskollärare)

Tænastumannafelag landsins (fackföreningen för offentligt anställda tjänstemän)

Føroya Handverkarafelag (Färöarnas hantverkarförening) är centralorganisation för de lokala färöiska hantverkarföreningarna. För närvarande är sju lokala föreningar anslutna till Føroya Handverkarafelag.

Maskinmeistarafelagið är föreningen för maskinmästare och maskinister med cirka 600 medlemmar. Föreningen har avtal med rederiföreningarna och med både privata och offentliga arbetsgivarföreningar inom sjöfart och arbete på land.

Føroya Skipara- og Navigatørfelag är fackföreningen för skeppare och navigatörer (sjökaptener och styrmän). Alla med navigatörutbildning kan gå med i föreningen. Andra medlemmar i föreningen är lotsar, navigationslärare, navigationselever, hamnfogdar, fyrmästare och fyrvaktare.

Heilsuhjálparafelag Føroya är fackföreningen för vårdbiträden. 

Heilsurøktarafelagið är fackföreningen för socialarbetare och vårdpersonal.

S & K-felagið är fackföreningen för butiks- och restaurangpersonal.

SFS (Eik, Føroyskir Sparikassar och Electron) är de bankanställdas fackförening.

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar är sjuksköterskornas fackförening med cirka 900 medlemmar.

Yrkisfelagið Trygdin är fackföreningen för anställda på försäkringsbolagen Tryggingarfelag Føroya och Føroya Lívstrygging.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.