Fagforeninger på Færøyene

Fagforeninger på Færøerne
Her får du et generelt overblikk over fagforeningene som finnes på Færøyene.

Som i de andre nordiske landene er de aller fleste på det færøyske arbeidsmarkedet organisert i en fagforening.  

Det er fagforeningene som tar seg av avtaleforhandlinger og løpende tar seg av medlemmenes faglige interesser på arbeidsplassen.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og plikter som lønnsmottaker, kan du kontakte hovedorganisasjonen eller det fagforbundet som er tilknyttet din aktuelle bransje eller ditt fagområde.

Fagforeningene er delt opp i mange faggrupper. Mange av disse arbeider sammen i paraplyorganisasjoner eller sentralorganisasjoner. 

Nedenfor finner du en liste over fagforeningene på Færøyene. Listen er ikke uttømmende.

Samtak er en paraplyorganisasjon for ufaglærte lønnsmottakere og har ca. 8000 medlemmer, som er organisert i Føroya Arbeiðarafelag (Færøyenes arbeiderforening), Føroya Fiskimannafelag (Færøyenes fiskerforening), Havnar Arbeiðsmannafelag (Torshávns arbeiderforening), Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag (Klaksvíks arbeiderforening) og Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag (Klaksvíks arbeiderkvinneforening).

Starvsmannafelagið har ca. 2400 medlemmer og er fagforeningen for kontoransatte i sentraladministrasjonen, kommunene og de offentlige aksjeselskapene. Den rommer 300 forskjellige faggrupper og kan sammenlignes med HK-kommunal og HK-stat i Danmark.

Føroya Lærarafelag (Færøyenes lærerforening) har ca. 900 medlemmer og er for utdannede lærere.

Føroya Pedagogfelag (Færøyenes pedagogforening) har ca. 2000 medlemmer. Medlemmene er utdannede pedagoger og hjelpemedarbeidere.

Búskapar og løgfrøðingafelag Føroya er hovedsakelig økonomenes og juristenes fagforening.

Akademikarafelag Føroya er paraplyorganisasjon for Magistarafelagið (Magisterforeningen), Verkførðingafelagið (Ingeniørforeningen), Byggifrøðingafelagið (Konstruktørforeningen) og Arkitektafelagið (Arkitektforeningen)

Yrkisfelag Miðnám (fagforeningen for gymnaslærere og handelsskolelærere)

Tænastumannafelag landsins (foreningen for offentlig ansatte tjenestemenn

Føroya Handverkarafelag (Den færøyske håndverkerforeningen) er sentralorganisasjon for de lokale færøyske håndverkerforeningene. For øyeblikket er 7 lokale foreninger tilsluttet Føroya Handverkarafelag.

Maskinmeistarafelagið er fagforeningen for maskinmestre og maskinister og har ca. 600 medlemmer. Foreningen har overenskomster med rederiforeningene og med både private og offentlige arbeidsgiverforeninger innenfor sjøfart og arbeid på land.

Føroya Skipara- og Navigatørfelag er fagforeningen for skippere og navigatører. Alle med en navigatørutdanning kan bli medlem av foreningen. Andre medlemmer av denne fagforeningen er loser, navigasjonsskolelærere, navigasjonsskoleelever, havnefogder, fyrmestre og fyrpassere.

Heilsuhjálparafelag Føroya er fagforeningen for sykehjelpere. 

Heilsurøktarafelagið er fagforeningen for sosial- og helsepersonale

S&K-felagi;ð er fagforeningen for forretnings- og restaurangansatte.

SFS (Eik, Føroyskir Sparikassar og Elektron) er de bankansattes fagforening.

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar er sykepleiernes fagforening og har ca. 900 medlemmer.

Yrkisfelagið Trygdin er fagforeningen for ansatte hos forsikringsselskapene Tryggingarfelag Føroya og Føroya Lívstrygging.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.