Arbete utomlands och bosatt på Färöarna

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne
Här kan du läsa om dina sociala rättigheter och skyldigheter om du arbetar utomlands men är bosatt på Färöarna.

Om du är fast bosatt på Färöarna och ska jobba i ett annat nordiskt land än Danmark eller Grönland ska du normalt betala sociala avgifter i arbetslandet. Men du kan också slippa betala dessa avgifter förutsatt att du är socialförsäkrad i ditt hemland.

Vill du bli befriad från de sociala avgifterna i utlandet bör du kontakta Färöarnas socialmyndighet Almannaverkið och be om ett frågeformulär som du fyller i och skickar till myndigheten. Almannaverkið skickar då blanketten N 101 FO till berörd myndighet i utlandet. Blanketten är också ett bevis på att du omfattas av lagstiftningen på Färöarna.

När Almannaverkið får svar från utlandet på din blankett N 101 FO informeras berörda institutioner på Färöarna om detta, så att dessa kan kräva in de lagstadgade sociala avgifterna.

Färöiska arbetsgivare som har uppdrag utomlands och utstationerar arbetstagare som är bosatta på Färöarna bör se till att ordna detta innan arbetstagaren reser utomlands.

Om du väljer att vara socialförsäkrad i arbetslandet har du vissa rättigheter där, men väljer du istället att ansöka om befrielse från arbetslandets sociala avgifter frånsäger du dig samtidigt dessa rättigheter.

Om du byter arbetsgivare men fortfarande arbetar utomlands och bor på Färöarna ska du kontakta Almannaverkið och ansöka på nytt om att omfattas av den färöiska lagstiftningen.

Frågeformulär för arbete utomlands hittar du på Almannaverkiðs webbplats.

Om du ska arbeta i ett annat nordiskt land och flyttar dit permanent måste du betala sociala avgifter i det landet.

Ovanstående rättigheter baseras på den nordiska konventionen om social trygghet och EES-förordning 1408/71 och gäller i alla nordiska länder utom inom riksgemenskapen Danmark, Färöarna och Grönland.

Arbete i Danmark och bosatt på Färöarna

Om du arbetar i Danmark och bor på Färöarna ska du normalt betala arbetslöshetsavgift till a-kassan i arbetslandet, alltså Danmark i detta fall. Detta gäller även färingar som arbetar på fartyg registrerade i Danmarks internationella sjöfartsregister (DIS).

Men om du blir arbetslös ska du ansöka om arbetslöshetsersättning i landet du bor i. Du som bor på Färöarna ska alltså söka arbetslöshetsersättning från den färöiska a-kassan ALS. Be din danska a-kassa om blanketten N/E 301 (PdU1), som du sedan skickar till ALS på Färöarna.

Arbete på Grönland och bosatt på Färöarna

På Grönland finns det ingen arbetslöshetskassa.

Färingar som arbetar på Grönland och är bosatta på Färöarna kan teckna en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Rätten till ersättning börjar först ett år efter att försäkringen börjat gälla.

Kontakta ALS för mer information om avgifter och ersättningar.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.