Färöisk sjukpenning

Færøske sygedagpenge
Här kan du läsa om reglerna för att få sjukpenning på Färöarna.

Du har rätt till sjukpenning på Färöarna om du är 16–70 år och inte kan arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada. Du kan också ha rätt till sjukpenning när dina barn eller din maka/make är allvarligt sjuka.

 

Vilka villkor måste du uppfylla för att ha rätt till sjukpenning på Färöarna?

Du måste vara fast bosatt och skattepliktig på Färöarna. Det finns inga regler för hur länge du måste ha bott på Färöarna, men normalt måste du de senaste 13 veckorna före sjukskrivningen ha arbetat i minst 120 timmar totalt.

Du får heller inte ha rätt till lön eller andra förmåner under din sjukfrånvaro.

Om du är arbetslös används din arbetslöshetsersättning som beräkningsgrund för sjukpenningen.

Särskilda regler gäller för egenföretagare. Om du är egenföretagare och har anställa har du inte rätt till sjukpenning enligt de allmänna reglerna, men du kan teckna en sjukförsäkring för egenföretagare.

Du kan få mer information om den särskilda försäkringen för egenföretagare genom att kontakta Färöarnas sociala myndighet Almannaverkið.

 

Beräkningsgrund

Din genomsnittliga inkomst under de senaste fem veckorna före frånvaron utgör beräkningsgrund för sjukpenningen. 

Du kan se ersättningsnivåerna per vecka på Almannaverkiðs webbplats.

 

Hur många sjukdagar har du rätt till?

Du kan få sjukpenning i upp till 40 veckor under en 12-månadersperiod. Vid en arbetsskada kan du få sjukpenning i upp till två år.

 

Hur ansöker du om sjukpenning på Färöarna?

Det är Almannaverkið som administrerar sjukpenningen på Färöarna. Du måste skicka en ansökan om sjukpenning tillsammans med ett läkarintyg till Almannaverkið. Ansökningsformulär hittar du på webbplatsen av.fo.

 

Underhållsbidrag vid sjukdom

Om du inte har rätt till sjukpenning vid sjukdom kan du ha rätt till underhållsbidrag. En förutsättning för att få detta underhållsbidrag är att du inte har andra möjligheter att försörja dig och din familj. 

Du kan få mer information om sjukpenning och underhållsbidrag genom att kontakta Almannaverkið.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.