Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Sprogkurser for tilflyttere i Sverige

Språkkurs for innflyttere til Sverige

Toldregler i Sverige

Tollregler i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Personer med funktionsnedsættelse i Sverige

Personer med funksjonsnedsettelse i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.