Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg

Støtte til hjelpemidler i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Sverige fra utlandet

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Flytte fra Sverige til utlandet

Handicap rullestol sport

Personer med funksjonsnedsettelse i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.