Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Huskeliste når du flytter til Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Tjekliste når du flytter fra Sverige

Huskeliste når du flytter fra Sverige

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.