Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Sverige fra utlandet

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Handicap rullestol sport

Personer med funksjonsnedsettelse i Sverige

Bil i Sverige

Bil i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytte til Sverige for å studere

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.