Grundskola på Island

Suomen etuudet lapsiperheille
På Island har alla barn och ungdomar skolplikt som de vanligtvis fullgör mellan 6 och 16 års ålder. Här finns allmän information om den isländska grundskolan.

Skolplikt

Skolplikt i den isländska grundskolan är i normala fall 10-årig. Läsåret omfattar vanligtvis 9,5 månader från slutet av augusti till första veckan i juni. Alla skolor har jul- og påsklov, och i de flesta skolor har man också några dagars vinterlov/sportlov.

 

Grundskola

Anmälning av elever görs elektroniskt genom respektive kommuns hemsida. 

Man lägger stor vikt vid att alla grundskoleelever får en undervisning som är anpassad efter deras förutsättningar. Elever med kognitiva, sociala eller emotionella svårigheter och/eller funktionsnedsättning har rätt till särskild stödundervisning.

Undervisning i främmande språk börjar med engelska (från årskurs 4) och danska (från årskurs 7). Elever med goda förkunskaper i svenska eller norska kan med skolans tillstånd välja att läsa endera av de två språken i stället för danska. I de flesta skolor kan eleverna välja att läsa ytterligare språk fr.o.m. årskurs 10.

 

Modersmål

Elever med annat modersmål än isländska har rätt till stöd och specialundervisning i isländska. Undervisningen omfattar ofta två timmar i veckan. Förberedelseklasser för nyanlända elever finns på tre grundskolor i Reykjavik.

 

Fritidshem

För elever i årskurs 1 till 4 finns fritidshem att gå till efter skoldagen. Föräldrarna betalar en avgift för de barn som går på fritidshem. I de flesta skolor serveras lunch till ett lågt pris. Skolhälsovård erbjuds gratis.

 

Utförligare information

Information om den isländska grundskolan finns att läsa på utbildnings- och barndepartementets (Mennta- og barnamálaráðuneyti) hemsida samt på respektive kommuns hemsida.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.