Guide: Studera på Island

Mynd af fólki að taka stökkið
Fotograf
Norræna félagið
Här finns information som kan vara av nytta om du funderar på eller redan har bestämt dig för att börja studera på Island.

Kan jag studera på Island?

De nordiska länderna har ingått ett antal avtal som garanterar nordiska medborgare tillträde till utbildning i hela Norden och att examensbevis från högre utbildning erkänns i samtliga nordiska länder. Inom det nordiska samarbetet finns dessutom ett antal utbildningsprogram som ger möjligheter för studenter i hela Norden.

Var kan jag hitta information om studier på Island?

Vilka är antagningskraven för studier på Island?

Högskola – grundutbildning

Den som vill anmäla sig till högskola på Island ska som regel ha avlagt isländsk studentexamen eller annan slutexamen på kvalifikationsnivå 3 enligt gymnasieskolans läroplan, eller en likvärdig examen från ett annat land. Varje högskola eller universitet har egna bestämmelser om undantag från dessa regler. 

Erkännande av utländska examensbevis på Island

Studiefinansiering på Island

Här hittar du information om möjligheter till studielån, studiebidrag och stipendier om du vill studera på Island.

Vad måste man tänka på om man flyttar till Island för att studera?

Det är mycket att tänka på när man flyttar till Island från ett av de andra nordiska länderna. Här nedan hittar du en lista över saker som kan vara bra att komma ihåg. Tänk på att listan inte är fullständig och att det är olika vad som är relevant för var och en.

Kan jag använda min isländska utbildning i de andra nordiska länderna?

Närmare information

Mer information om studier på Island (på isländska och engelska) finns på Menntamálastofnuns hemsida.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.