Grundskoler i Island

Suomen etuudet lapsiperheille
Alle børn og unge, almindeligvis i alderen 6-16 år, har pligt til at gå i grundskole. Her kan du finde generel information om grundskoler.

Skolepligt

Skolepligten på grundskoleniveau omfatter almindeligvis ti år. Skoleåret strækker sig almindeligvis over 9 ½ måned fra sidste uge af august til og med første uge af juni. I alle skoler holdes der jule- og påskeferie, og derudover tager de fleste skoler nogle dages vinterferie.

 

Grundskole

Når et barn skal meldes ind i en grundskole, sker det  elektronisk gennem den pågældende kommune.

Der lægges vægt på, at alle elever i grundskolen får undervisning, der er tilpasset efter deres evner og behov. Elever med indlæringsvanskeligheder, sociale eller psykiske problemer og/eller handicap har ret til særlig støtte i forbindelse med skolegangen.

Undervisningen i fremmedsprog begynder med engelsk i 4. klasse og dansk i 7. klasse. Elever med et godt grundlag i svensk eller norsk kan med skolens samtykke vælge et af disse sprog i stedet for dansk. De fleste skoler tilbyder andre sprog som valgfag i 10. klasse.

 

Modersmål

Elever med andet modersmål end islandsk har ret til støtte og til specialundervisning i islandsk. Man regner gerne med to timer om ugen. Modtagelsesklasser for nytilflyttere drives på 3 af grundskolerne i Reykjavik.

 

Skolefritidsordninger

For elever i 1.-4. klasse tilbydes der ophold i skolefritidsordning, efter at skoledagen er forbi. Denne service betaler forældrene for. De fleste skoler tilbyder måltider i det store frikvarter midt på dagen mod en overkommelig betaling. Sundhedspleje i skolerne er gratis for forældrene.

 

Nærmere oplysninger

Information om grundskoler i Island kan findes på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside og på hjemmesiden i den kommune, man skal flytte til.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.