Islandske grunnskoler

Suomen etuudet lapsiperheille
Alle barn og unge har plikt til å gjennomføre grunnskoleutdanning, vanligvis i alderen 6 til 16 år. Her finner du generell informasjon om den islandske grunnskolen.

Skoleplikt

I grunnskolen er det vanligvis ti års skoleplikt. Skoleåret varer gjennomsnittlig i 9 1/2 måned, fra siste uka i august til og med den første uka i juni. Alle skoler har jule- og påskeferie, og de fleste skolene tar også noen dager vinterferie.

 

Grunnskole

Når du registrerer et barn i grunnskolen, må du gjøre det elektronisk i kommunen hvor barnet er bosatt. 

Det blir lagt vekt på at alle elever skal få tilpasset undervisning i grunnskolen. Elever som har faglige, sosiale eller emosjonelle vansker og/eller nedsatt funksjonsevne, har rett til særlig støtte i opplæringen.

Opplæring i fremmedspråk begynner med engelsk i 4. klasse og dansk i 7. klasse. Elever med godt grunnlag i svensk og norsk kan velge disse språkene i stedet for dansk etter avtale med skolen. De fleste skoler tilbyr andre språk som valgfag i 10. klasse.

 

Morsmål

Elever med et annet morsmål enn islandsk har rett til støtte og spesialundervisning i islandsk. Ofte tar man utgangspunkt i to timer i uken. Det finnes mottaksavdelinger for innvandrere ved tre grunnskoler i Reykjavik.

 

Skolefritidsordning

Elever i 1. –4. klasse har tilbud om skolefritidsordning etter skoledagens slutt. Foreldre betaler for denne tjenesten. De fleste skoler tilbyr lunsj til en rimelig pris. Skolehelsetjenesten er et gratistilbud.

 

Nærmere informasjon

Informasjon om den islandske grunnskolen finner du på nettsidene til Utdannings- og barnedepartementet og på nettsidene til kommunen du skal flytte til.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.