Köp av varor och tjänster i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge
Här kan du läsa om tillgång till internet samt telefoni och elleverantörer i Norge.

Om du ska teckna ett telefon-, internet- eller elabonnemang i Norge är det vanligt att företagen vill att du har ett norskt födelsenummer (personnummer). Kontakt en leverantör av de tjänster du vill ha för att höra vilka rutiner de har och vilka möjligheter som finns för kunder som inte är folkbokförda i Norge.

Mobil- och bredbandsabonnemang

Kontantkort till mobiltelefon är ett alternativ till abonnemang för personer utan norskt födelsenummer. För att köpa kontantkort krävs inget norskt födelsenummer eller att du är folkbokförd i Norge, och du betalar på förhand för din mobiltelefonanvändning. Kontantkort kan köpas på mobiloperatörernas webbplats eller i kiosker och på bensinstationer.

Tv-licens

Från och med den 1 januari 2020 finansieras Norges public service-bolag Norsk rikskringkasting (NRK) genom statsbudgeten. Man betalar därför inte längre någon licensavgift till NRK.

El- och nätabonnemang

Som elförbrukare i Norge kan du fritt välja både kraftleverantör och avtalstyp för att få el där du bor. Du måste också ingå ett avtal om näthyra för att få el överförd till din bostad. Du kan inte välja nätleverantör, utan måste använda den leverantör som är knuten till din adress. 

Du behöver inte vara folkbokförd i Norge för att skaffa el- och nätabonnemang. Om du inte är folkbokförd i Norge kan elleverantören kräva att du visar upp ett lönekvitto eller annan dokumentation på att du har en inkomst.

Kontakta elleverantören du vill använda när du ska skaffa ett elabonnemang. Elleverantören tar sedan kontakt med nätleverantören å dina vägnar.

Om du ska flytta från din bostad är det viktigt att säga upp abonnemangen så att du inte betalar för el och näthyra som framtida boende använder. Du kan säga upp avtalet om näthyra och el genom att skicka meddelande om uppsägning endast till nätleverantören. Avtalet måste sägas upp 14 dagar innan du flyttar för att undvika att betala för förbrukning efter att du har flyttat. Om du glömmer att säga upp avtalet kan du hållas ansvarig för förbrukningen tills det finns ett nytt avtal med nästa boende i bostaden, eller tills nätbolaget läser av mätarställningen.

Frågor och problem vid köp

Du kan ta kontakt med det norska konsumentverket, Forbrukerrådet, om du har frågor som rör konsumtion, köp av varor och tjänster samt klagomål. Forbrukerrådet är en intresseorganisation för alla konsumenter av varor och tjänster i Norge. Forbrukerrådet hanterar också tvister mellan konsumenter och leverantörer av varor och tjänster. 

Har du handlat över landsgränserna i Europa kan du ha nytta av att ta en titt på Forbruker Europas webbplats. Detta är Forbrukerrådets egen sektion om konsumtion över de europeiska landsgränserna.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.