Körkort på Åland

On the road
Photographer
Eivind Sætre/norden.org
Här kan du läsa om vad som gäller för dig som flyttar till Åland och har körkort eller som vill eller behöver skaffa ett nytt körkort.

Om du flyttar tillfälligt till Åland kan du behålla ditt körkort från hemlandet.

Utländskt körkort på Åland

Du har rätt att köra personbil på Åland med ett körkort som utfärdats i de nordiska länderna och de övriga EU- och EES-länderna. Om du bor permanent på Åland kan du byta ut körkortet om du vill mot ett åländskt körkort. Du byter ut körkortet hos Ålands polismyndighet. Kostnaderna för körkortsbyten får du av Ålands polismyndighet. 

Om du har med dig ditt körkort från Färöarna eller Grönland kan du köra personbil med det körkortet i ett år efter inresan till Åland. Efter ett år kan ditt körkort inte bytas ut till ett åländskt körkort utan du behöver skaffa ett åländskt körkort för att få fortsätta köra på Åland. Du behöver avlägga en förarexamen med ett teoriprov och ett körprov. Hör med Ålands polismyndighet om vad som gäller för dig.

För körkortstillstånd, förnyande av körkort, utbyte av körkort eller ändring av körkortsklass vänder du dig till Ålands polismyndighet. Ett utländskt körkort som utfärdats till dig efter att du blivit permanent bosatt på Åland är inte giltigt på Åland. Hör efter med polisen vad som gäller för dig.

Skaffa ett åländskt körkort

Om du skall skaffa ett körkort på Åland måste du få körkortsutbildning antingen på en trafikskola eller med en privat person som har ett handledartillstånd. För körkortstillstånd vänder du dig till Ålands polismyndighet. Före du kan börja din körkortsutbildning skall du kontakta Fordonsmyndigheten. Ditt teoriprov samt din förarexamen utför du på Fordonsmyndigheten.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om att ansöka om körkort, förnyande av körkort eller om att byta ditt körkort kan du kontakta Ålands polismyndighet

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.