Försäkringar på Åland

Försäkring Åland
Photographer
Norden.org
Här hittar du information om försäkringstjänster på Åland. I detta avsnitt hittar du de försäkringsbolag och banker som säljer försäkringar och som har besökskontor på Åland.

Det lönar sig för dig att fundera på vilka behov du och din familj har av olika försäkringar och möjligen kontakta flera olika försäkringsbolag för att jämföra. De allmänna reglerna hittar du i avsnittet Försäkringar i Finland. Där kan du läsa om bland annat obligatoriska och frivilliga försäkringar och skillnader på vad som gäller om du bor permanent eller  tillfälligt i Finland/Åland.

Försäkringar på Åland

Här hittar du hemsidor och kontaktuppgifter till försäkringsbolag som har verksamhet på Åland med besökskontor.

Försäkringar via banker på Åland

På Åland finns följande banker med besökskontor som erbjuder försäkringar.

Mer information

Här kan du läsa om privata försäkringar i Sverige och i Danmark och vad som gäller i dessa länder.

Kontakta myndighet

Om du har frågor till konsumentrådgivningen, kan du kontakta Ålands ombudsmannamyndighet

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.