Førerkort på Åland

On the road
Photographer
Eivind Sætre/norden.org
Her kan du lese om hva som gjelder for deg som flytter til Åland og har førerkort eller som vil eller må skaffe nytt førerkort.

Hvis du flytter midlertidig til Åland, kan du beholde førerkortet fra hjemlandet.

Utenlandsk førerkort på Åland

Du har rett til å kjøre personbil på Åland med et førerkort som er utstedt i et av de nordiske landene eller de andre EU- og EØS-landene. Hvis du bor permanent på Åland, kan du bytte ut førerkortet med et ålandsk førerkort hvis du vil. Du bytter førerkort hos Ålands politimyndighet. Kostnadene for førerkortbytte får du oppgitt av Ålands politimyndighet. 

Hvis du har med deg førerkort fra Færøyene eller Grønland, kan du kjøre personbil med dette førerkortet i et år etter innreisen til Åland. Etter et år kan førerkortet ikke byttes ut med et ålandsk førerkort. I stedet må du skaffe deg ålandsk førerkort for å få fortsette å kjøre på Åland. Du må avlegge førerprøve med teoriprøve og oppkjøring. Hør med Ålands politimyndighet hva som gjelder for deg.

For førerkorttillatelse, fornying av førerkort, bytte av førerkort eller endring av førerkortklasse henvender du deg til Ålands politimyndighet. Et utenlandsk førerkort som er utstedt til deg etter at du har blitt permanent bosatt på Åland, er ikke gyldig på Åland. Hør med politiet hva som gjelder for deg.

Skaffe ålandsk førerkort

Hvis du skal skaffe deg førerkort på Åland, må du ta føreropplæring enten på en trafikkskole eller med en privatperson som har veiledertillatelse. For førerkorttillatelse henvender du deg til Ålands politimyndighet. Før du kan begynne på føreropplæringen, må du kontakte Fordonsmyndigheten. Teoriprøven og oppkjøringen foretar du hos Fordonsmyndigheten.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om å søke om førerkort, fornyelse av førerkort eller om å bytte førerkort, kan du kontakte Ålands politimyndighet

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.