Rett til helsetjenester på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland
Her finner du informasjon om retten til helsetjenester på Åland. Du kan også lese om hva du gjør hvis du blir syk på ferie eller under et midlertidig opphold på Åland.

På siden Rett til helsetjenester i Finland kan du lese om din rett til FPAs ytelser når du bor eller jobber i Finland. Reglene gjelder også Åland.

Helsevesenet på Åland

Alle som bor permanent på Åland, har rett til helsetjenester. Helsetjenestene som tilbys av landskapet Åland, omfatter blant annet tjenestene på helsesentralene, spesialistbehandling (sykehusene), helseopplysning, rådgivning for gravide kvinner og nyfødte barn, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste for arbeidstakere, studenthelsetjeneste, tannpleie, psykisk helsehjelp, rehabilitering og miljøhelse.

Personer som jobber på Åland, har rett til helsetjenester uansett om de bor permanent på Åland eller ikke. Studenter fra alle nordiske land har også rett til helsetjenester på Åland. I slike tilfeller kan man få en attest fra FPA om rett til helsetjenester i Finland, som dokumenterer at du har rett til helsetjenester innenfor det offentlige helsevesenet.

Dessuten kan internasjonale avtaler om trygd og helsetjenester som Finland har inngått, gi personer fra land utenfor EU rett til å bruke ytelsene i det offentlige helsevesenet. Nærmere informasjon om disse avtalene finner du på FPAs hjemmeside:

Helsesentraler på Åland

Det finnes to helsesentraler på Åland. Hvis du blir syk, bør du først henvende deg til helsesentralen i Mariehamn eller helsesentralen i Godby. Hvis du trenger behandling på sykehus, kan en lege på helsesentralen skrive en henvisning. Ved besøk på helsesentraler og sykehus betaler du som regel en egenandel.

Informasjon om trygdeytelsene får du fra kommunene på Åland.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om helsetjenester på Åland, kan du kontakte Ålands hälso- och sjukvård

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.