Sjukdagpenning på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland
I det här avsnittet hittar du information om hur arbetstagares inkomster tryggas vid sjukdom. Om man blir sjuk kan man antingen få sjuklön av sin arbetsgivare eller sjukdagpenning (sjukpenning) från FPA.

Rätten till den sociala trygghet som handhas av FPA förutsatte tidigare att du arbetat i Finland minst 4 månader med en arbetstid på minst 18 timmar i veckan. Det här kravet slopades 1.4.2019. Läs mer om detta här:

På Åland gäller samma regler som i Finland. Du kan läsa om detta i avsnittet finsk sjukdagpenning.

Ska du flytta till Åland?

Om du flyttar till Åland och får sjukdagpenning (sjukpenning) från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz är det troligtvis landet du flyttar ifrån som betalar stödet till slutet av betalningsperioden, även om du flyttat till Åland.

Mer information

Här kan du läsa om sjukdagpenningar (sjukpenningar) om du flyttar från de nordiska länderna till Åland:

Kontakta myndighet

Om du har frågor om sjukdagpenning, kan du kontakta FPA

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.