Sykepenger på Åland

Inkomster vid sjukdom på Åland
Her finner du informasjon om hvordan arbeidstakeres inntekter trygges ved sykdom. Hvis du blir syk, kan du enten få sykelønn av arbeidsgiveren eller sykepenger (sjukpenning) fra FPA.

Retten til sosial sikring som forvaltes av FPA, forutsatte tidligere at du hadde jobbet i Finland minst 4 måneder med en arbeidstid på minst 18 timer i uka. Dette kravet ble fjernet 1.4.2019. Les mer om dette her:

På Åland gjelder samme regler som i Finland. Du kan lese om dette på siden Finske sykepenger

Skal du flytte til Åland?

Hvis du flytter til Åland og får sykepenger fra et annet EU-/EØS-land eller Sveits, er det trolig landet du flytter fra, som betaler støtten fram til slutten av betalingsperioden, selv om du har flyttet.

Mer informasjon

Her kan du lese om sykepenger hvis du flytter fra et nordisk land til Åland:

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om sykepenger, kan du kontakte FPA

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.