Ekonomiskt bistånd i Sverige

Hus og nøgler
Fotograf
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
Om du har ekonomiska utmaningar kan du vara berättigad till svenskt ekonomiskt bistånd. Ta reda på vilka krav som ställs för ekonomiskt bistånd i Sverige och hur du ansöker om det.

Om du bor lagligt i Sverige och inte kan försörja dig kan du ha rätt till ett bidrag från din kommun. Detta bidrag kallas för ekonomiskt bistånd. Tidigare kallades det socialbidrag, som fortfarande används i dagligt tal, likaså försörjningsstöd.

Har du ekonomiska utmaningar?

Om du står inför ekonomiska utmaningar, såsom arbetslöshet, sjukdom eller skuldproblem, kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd i Sverige. Det beviljas till danskar, finländare, islänningar och norrmän som är lagligt bosatta i Sverige och som har svårt att själv försörja sig och sin familj.

Vad är ekonomiskt bistånd i Sverige?

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd, som är ett tillfälligt stöd från socialtjänsten i din kommun. Stödet ges månadsvis av din svenska kommun när du inte kan försörja dig själv.

Det består av två delar: försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till den dagliga livsföringen.

Försörjningsstödet täcker fasta kostnader för till exempel bostad, el och försäkringar samt löpande kostnader för mat, kläder och skor, fritid och lek, hygien, tidningar och telefon.

Det ekonomiska biståndet täcker kostnader för behov som uppstår ibland, till exempel för glasögon, tandvård, läkarvård, läkemedel, flytt och begravning. Vad som anses skäligt bedöms individuellt utifrån din livssituation.

Krav för att få svenskt ekonomiskt bistånd

I Sverige är var och en i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Det innebär att du måste ha ett verkligt ekonomiskt behov för att få ekonomiskt bistånd, och du måste först uttömma alla andra alternativ för att klara din egen försörjning.

Det ekonomiska biståndet är avsett att vara tillfälligt och hjälpa dig att återställa din förmåga att försörja dig själv. Detta ansvar för din situation betonas i socialtjänstlagen.

  • Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande om du inte är sjuk och kan uppvisa ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga.
  • Du måste ansöka om alla andra relevanta bidrag som sjukpenning, föräldrapenning och bostadsbidrag från Försäkringskassan.
  • Du måste använda dina besparingar eller sälja dina tillgångar för att bidra till din försörjning.
  • Du och din partner måste hjälpa varandra ekonomiskt om ni bor tillsammans.

För att socialtjänsten ska kunna bevilja ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att försörja dig själv. Din kommun kan hjälpa dig med detaljerad information om vad som gäller i din situation.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till biståndet. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de villkor som socialtjänsten ställer.

Socialtjänsten kan kräva att du styrker uppgifterna du lämnar genom att till exempel visa hyreskontrakt eller kontoutdrag.

Hur ansöker du om svenskt ekonomiskt bistånd?

Alla kan söka ekonomiskt bistånd i Sverige. Kontakta din svenska kommun för att ansöka så får du hjälp och råd av en socialsekreterare. Det finns ingen fastställd handläggningstid, men ansökan ska behandlas så snart som möjligt.

Du kan använda Socialstyrelsens beräkningsverktyg för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet är ingen garanti för att du är berättigad till ekonomiskt bistånd.

Hur överklagar du ett beslut om svenskt ekonomiskt bistånd?

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten i Sverige. Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg i Sverige om du är missnöjd med hur ditt ärende har hanterats.

Kan du få svenskt ekonomiskt bistånd under din vistelse i Sverige?

Om du är nordisk medborgare och lagligen uppehåller dig tillfälligt i Sverige är du likställd med landets egna medborgare när det gäller socialt bistånd och sociala tjänster.

Om du är i akut behov av socialt bistånd och sociala tjänster under en laglig tillfällig vistelse i Sverige kan du ha rätt till lämpligt bistånd enligt svenska lagar och regler.

Du kan bara skickas tillbaka till ditt hemland på grund av att du får socialt bistånd om biståndet är nödvändigt för din försörjning under en längre tid och utgör huvuddelen av din inkomst. Om du har en särskild anknytning till Sverige, till exempel genom familjeband, eller om du har varit lagligt bosatt i Sverige i minst tre år, kan du inte skickas tillbaka på grund av behovet av socialt bistånd.

Vad är en skälig levnadsnivå i Sverige?

Det ekonomiska biståndet ska ge individer och familjer en skälig levnadsnivå i Sverige. Regeringen fastställer därför varje år en riksnorm för kostnader för livsmedel, kläder, hälsa och hygien, fritid, barnförsäkring, konsumtionsvaror, tidningar, telefon samt individuella kostnader för boende, el, arbetsresor, hemförsäkring, fackföreningsavgift och receptbelagda läkemedel. Denna norm utgör grunden för nivån på det ekonomiska biståndet.

Riksnormen tar hänsyn till faktorer som hushållsstorlek, ålder på barn och unga samt om de vuxna i hushållet är ensamstående eller sammanboende. Det ekonomiska biståndets storlek är samma i alla kommuner och baseras på denna riksnorm.

Mer information om ekonomiskt bistånd i Sverige

Om du har frågor om svenskt ekonomiskt bistånd och dina möjligheter att få detta stöd ska du kontakta din svenska kommun.

Du kan läsa om ekonomiskt bistånd i Sverige på din kommuns webbplats och på Socialstyrelsens webbplats.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.