Studiefinansiering på Island

Fjármögnun náms á Íslandi
Information om studielån, studiebidrag och stipendier om man vill studera på Island

Studielån

Den isländska studielånefonden (LÍN) beviljar lån till de studenter som uppfyller fondens villkor.

Man måste vara myndig (ha fyllt 18 år) för att kunna ansöka um studielån. Alla som ansöker om lån måste också uppfylla vissa bosättningsvillkor och/eller villkor angående anknytning till Island som isländsk eller utländsk medborgare.

Vidare gäller att den sökande inte får ha några betalningsanmärkningar i ett kreditregister eller ligga efter med betalningar av äldre studielån, inte vara eller ha varit försatt i konkurs, och inte ha haft ett tidigare lån som fonden blev tvungen att avskriva.

Endast heltidsstudier ger rätt till studielån. För att uppfylla detta villkor måste man klara minst 22 ECTS-poäng, eller motsvarande, per termin. 

Bosättningsvillkor

Isländska medborgare har rätt till studielån om de uppfyller ett av nedanstående villkor, se paragraf 3 i isländsk förordning nr. 478/2011:

1. Att den sökande har varit bosatt på Island oavbrutet under den femårsperiod som föregår ansökningsdagen.

2. Att den sökande har haft avlönat arbete på Island:

a. under de senaste 12 månaderna som föregår ansökningsdagen och samtidigt varit fast bosatt på Island, eller

b. under en kortare period än 12 månader före ansökningsdagen samt varit bosatt på Island i sammanlagt två år under en oavbruten femårsperiod.

3. Även om man inte har arbetat sammanhängande under de senaste 12 månaderna som föregår studiebörjan kan ansökan beviljas i vissa undantagsfall som anges i paragraf 3 i förordning nr. 478/2011.

I speciella fall kan fondens styrelse dessutom besluta att en sökandes starka anknytning till Island jämställs med att ovanstående villkor är uppfyllda.

Studiebidrag

Det finns inget offentligt studiebidrag. Studenter från regioner utanför Reykjaviksområdet som på grund av studierna inte kan bo på hemorten kan dock få ett så kallat utjämningsbidrag.

Studerande på gymnasieskolans specialinriktade utbildningar som ger yrkesbehörighet kan få studielån.

Studerande som önskar söka Nordplus- eller Erasmus-stipendium för att studera på Island under en till två terminer bör vända sig till det internationella kontoret på den institution för högre utbildning där de studerar för närvarande. Studierna tillgodoräknas då som en del av studierna i hemlandet. Islands utbildnings- och kulturdepartement delar dessutom ut ett litet antal stipendier till utländska studenter.

Det finns ett antal specialiserade stipendiefonder. Information om dessa går bl.a. att hitta i en stipendiehandbok utgiven av forskningscentret Rannís.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.