Danskt studiestöd (SU)

Dansk uddannelsesstøtte (SU)
Här hittar du information om det danska statliga utbildningsstödet, ofta kallat SU (Statens Uddannelsesstøtte). Du kan läsa om dina möjligheter att få SU för studier i andra nordiska länder och om nordiska studenters möjlighet att få danskt SU.

I Danmark kan studerande få ekonomiskt stöd, så kallat SU, under studietiden.

SU består av ett SU-stipendium och ett frivilligt SU-lån. SU-stipendiet behöver inte betalas tillbaka, medan SU-lånet ska betalas tillbaka efter avslutad utbildning.

  Villkor för att få SU

  För att ha rätt att få SU måste du uppfylla ett antal villkor:

  • Du ska vara i en viss ålder.
  • Din utbildning ska vara godkänd för SU.
  • Du ska vara dansk medborgare (läs mer om undantagen under rubriken ”SU till utländska medborgare” nedan).
  • Du ska studera aktivt.

  Förutsättningarna varierar beroende på om du går på en gymnasieutbildning, en högskole-/universitetsutbildning eller en privat utbildning. Du kan läsa mer på su.dk.

  Arbete vid sidan av studierna

  Många väljer att arbeta vid sidan av studierna. Du bör vara uppmärksam på att det finns en gräns för hur mycket du får tjäna vid sidan av studierna när du samtidigt får SU. Om du överskrider denna gräns måste du betala tillbaka en del av ditt SU.

  Du kan läsa om hur mycket du får tjäna vid sidan av studierna på su.dk.

  Studiestöd till studier i ett annat nordiskt land

  Om du har rätt till SU och vill gå en utbildning i något av de andra nordiska länderna kan du i de flesta fall ta med dig ditt SU.

  För det första måste du uppfylla de allmänna villkoren för att få SU. För det andra ska du under de senaste tio åren ha bott i Danmark i en sammanhängande period av minst två år (detta gäller dock inte studerande från vissa gymnasieutbildningar i Sydslesvig).

  Dessutom ska utbildningen utomlands vara godkänd för SU. Utbildningen ska normalt ge allmän yrkeskompetens i Danmark, och utbildningen och utbildningsinstitutionen ska vara offentligt erkända i studielandet.

  På su.dk kan du läsa om vilka regler som gäller och vad du ska göra för att ansöka om danskt studiestöd utomlands.

  Kontrollera om utbildningen du vill få SU till finns med på listan över högre utbildningar som är förhandsgodkända för SU, den så kallade ”fasttrack-listan”. Om utbildningen inte är förhandsgodkänd ska du ansöka om att få med den på listan samtidigt som du ansöker om att få med dig SU utomlands.

  Studiestöd till utländska medborgare

  Om du är medborgare i ett annat nordiskt land ska du normalt ansöka om studiestöd i ditt hemland. Du kan läsa mer på följande sidor:

   Danskt SU till utländska medborgare

   Som utländsk medborgare kan du dock ha rätt till SU om du uppfyller vissa villkor.

   Du kan bli likställd med danska medborgare enligt två olika regelverk: danska regler eller EU-regler.

   Likställdhet enligt danska regler

   Du kan bli likställd med danska medborgare enligt danska regler

   om du har flyttat till Danmark tillsammans med dina föräldrar innan du fyllde 20 år. Det är ett krav att familjen fortfarande är bosatt i Danmark och att du och dina föräldrar vistas permanent i Danmark

   om du har bott i Danmark utan avbrott i minst två år innan du ansöker om SU och samtidigt har varit gift eller i ett registrerat partnerskap med en dansk medborgare i minst två år. Det är ett krav att du fortfarande är gift eller i registrerat partnerskap när du ansöker

   om du omedelbart innan du påbörjar den utbildning du ansöker SU för har bott i Danmark utan avbrott i minst två år och har utfört minst 30 timmars förvärvsarbete i veckan

   om du omedelbart före din ansökan har bott i Danmark oavbrutet i minst fem år utan att du har flyttat till Danmark i syfte att gå en utbildning

   om du är tysk medborgare men tillhör den danska minoriteten i Sydslesvig

   om du omfattas av § 2, punkt 2 (flyktingar) eller § 2, punkt 3 (familjesammanförda utlänningar) i integrationslagen.

   Likställdhet enligt EU-regler

   Du kan bli likställd med danska medborgare enligt EU-regler

   • om du är EU- eller EES-medborgare och är anställd eller egenföretagare i Danmark
   • om du är barn till en EU- eller EES-medborgare
   • om du är gift med en EU- eller EES-medborgare
   • om du är förälder till en EU- eller EES-medborgare
   • om du är EU- eller EES-medborgare eller är familjemedlem till en EU- eller EES-medborgare och har vistats utan avbrott i Danmark i minst fem år. Om du har varit borta från Danmark utan avbrott i mer än två år har du rätt till SU först efter en därpå följande sammanhängande vistelse på fem år.
   Fråga Info Norden

   Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.