Studiestöd på Färöarna

Uddannelsesstøtte på Færøerne
Här kan du läsa om studiestöd på Färöarna och varifrån du kan få mer information.

För nordiska medborgare är utbildning normalt gratis. Det gäller såväl i hemlandet som i ett annat nordiskt land. Studiestödet betalas i regel av hemlandet.

Kan jag få studiestöd från Färöarna?

Du är berättigad till studiestöd från Färöarna om du bor på Färöarna, är dansk medborgare och studerar på heltid. Dessutom ska utbildningen vara studiestödsberättigad.

Danskar och grönländare har i och med riksgemenskapen samma rättigheter till studiestöd som färingar.

Som utländsk medborgare är du berättigad till studiestöd från Färöarna om du bor lagligt på Färöarna, studerar på heltid och inte är berättigad till studiestöd från ditt hemland och dessutom

  • har varit fast bosatt på Färöarna med dina föräldrar innan du fyllde 20 år eller
  • har varit fast bosatt på Färöarna efter att du fyllde 20 år i minst två år i rad innan du påbörjade din utbildning.

En tredje möjlighet att vara berättigad till studiestöd från Färöarna är att du har varit fast bosatt på Färöarna och varit gift med en dansk medborgare i minst två år.

Måste jag ha för avsikt att stanna kvar på Färöarna för att kunna få studiestöd?

Nej, i princip inte.

Kan jag få rabatt på resor som student?

I regel måste du få färöiskt studiestöd för att kunna få reserabatt, men den färöiska styrelsen för studiestöd (Studni) kan ge dispens till utbytesstudenter. Då ska du kontakta Studni eller kollektivtrafiksystemet SSL och be om ett rabattbevis.

Måste jag ha arbetat innan jag kan få studiestöd?

I vissa nordiska länder har man inte rätt till studiestöd om man inte först haft ett arbete i landet. Men det gäller inte Färöarna. Det är alltså inget krav att du har haft ett arbete innan du kan få studiestöd.

För mer information, kontakta Studni, som administrerar studiestödet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.