Studiestöd till färöiska studenter utomlands

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet
Här kan du läsa om rättigheter och krav gällande studiestöd till dig som studerar utanför Färöarna.

Som danska medborgare tillhör färöiska studenter vanligtvis den danska statens studiestödssystem (SU) när de studerar i Danmark eller i andra länder. När färöiska studenter är berättigade till stöd från SU eller andra stödsystem får de inte stöd från Studni.

Det finns dock speciella stöd som gäller för färöiska studenter utomlands:

  • ÚSUN är ett stödsystem för dem som studerar utanför Norden. ÚSUN kan ge stöd till studieavgifter och levnadskostnader som inte täcks av stödet från SU.
  • Resestöd är ett stöd för en årlig resa till Färöarna för studenten och studentens barn.
  • Projektstöd ges i form av resestöd för projekt där en del av arbetet utförs i ett annat land än studielandet.
  • Stöd till språklig förberedelsekurs kan ges till studenter som planerar att studera på en högre utbildning i ett icke-engelskspråkigt land/språkområde.
  • I vissa fall ges stöd till studenter i Norden för levnadskostnader och i särskilda fall för studieavgifter.

Vem kan få stöd?

Stöd för studier utomlands ges till studieaktiva heltidsstudenter som uppfyller kravet på att få stöd på Färöarna och har bott på Färöarna i minst

  • två av de senaste tre åren före studiestarten eller
  • halva sitt liv före studiestarten.

Hur får jag stöd?

Om du tror att du kan vara berättigad till stöd från en eller flera av ovanstående stödsystem kan du kontakta Studni i Torshamn:

Tel.: +298 20 40 60
Fax: +298 20 40 61
E-post: studni@studni.fo

 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.