Sjukförsäkring under studievistelse på Färöarna

Sygesikring under studieophold på Færøerne
Som nordisk medborgare har du rätt till gratis besök hos kommunens läkare och akut vård.

Alla personer, även studenter, som är folkbokförda på Färöarna har rätt till vårdtjänster enligt sjukförsäkringslagen. Läs mer på Heilsutrygd.

Samtidigt ska alla som har fyllt 18 år betala sjukförsäkringsavgift med 170 danska kronor plus 0,55 procent av sin skattepliktiga inkomst i månaden (2015 års siffror). Betalningen dras automatiskt från din A-inkomst. Om du inte har någon A-inkomst får du en betalningsanmodan per post.

Danska medborgare

Om du kommer till Färöarna från Danmark eller Grönland och blir folkbokförd i landet har du samma sjukförsäkringsrättigheter som färingarna. Det finns inga särskilda regler för studenter.

Medborgare från andra länder

Om du däremot kommer från ett annat nordiskt land eller ett land utanför Norden har du rätt till allmän sjukförsäkring först efter sex veckor efter folkbokföringen.

Tillfällig vistelse

Är du på Färöarna som student, turist eller i annat syfte i mindre än 180 dagar behöver du inte vara folkbokförd och är inte obegränsat skattskyldig. Därför behöver du inte heller betala sjukförsäkringsavgift. Du har därmed inte heller rätt till förmåner från sjukförsäkringen.

Som nordisk medborgare har du rätt till gratis besök hos kommunens läkare och till akut vård på landets sjukhus vare sig du är folkbokförd eller inte.

För eventuella frågor om sjukförsäkringsavgift kan du kontakta den färöiska skattemyndigheten TAKS.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.