Bertel Haarder, Nordiska rådets president 2021

Bertel Haarder

Bertel Haarder (Denmark) was elected President of the Nordic Council 2021 at a digital meeting of the Presidium on Thursday 29 October 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente/Norden.org

Bertel Haarder har valts till Nordiska rådets president för 2021.

Bertel Haarder har varit aktiv i dansk politik sedan 1973. Han blev första gången ledamot i Danmarks folketing 1975 och har sedan dess haft ett flertal olika förtroendeuppdrag och ministerposter, bland annat har han varit minister för nordiskt samarbete.  Bertel Haarder är Danmarks längst sittande minister sedan parlamentarismens införande 1901 och har också varit ledamot i Europaparlamentet.  Haarder är medlem i Danmarks liberala parti Venstre. Han har tidigare varit president för Nordiska rådet under en kort period 2011.

I Nordiska rådet ingår Haarder i Mittengruppen, han var ordförande i Gränshinderrådet 2020 och har också varit ordförande för Danmarks delegation sedan 2019 och under perioden 2011–2015. I folketinget är han för närvarande ordförande i utrikesutskottet och Venstres talesperson i frågor som rör Färöarna och nordiskt samarbete. Bertel Haarder valdes till Nordiska rådets president för 2021 under Nordiska rådets digitala sessionsvecka 2020.