Gunilla Carlsson, Nordiska rådets vicepresident 2019

Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Sara Johannessen
Gunilla Carlsson är vald till Nordiska rådets vicepresident för 2019.

Gunilla Carlsson är medlem av Sveriges Riksdag sedan 2002. Hon representerar Socialdemokraterna och är ledamot i Finansutskottet. I Nordiska rådet är hon medlem av Den socialdemokratiska gruppen.