Gunilla Carlsson, Nordisk råds visepresident 2019

Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Gunilla Carlsson taler i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Sara Johannessen
Gunilla Carlsson er valgt til Nordisk råds visepresident for 2019.

Gunilla Carlsson har vært medlem av Sveriges Riksdag siden 2002. Hun representerer Socialdemokraterna og er medlem av Finansutskottet. I Nordisk råd er hun medlem av Den sosialdemokratiske gruppen.