Jessica Polfjärd, Nordiska rådets president 2019

Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018

Jessica Polfjärd ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Sara Johannessen
Jessica Polfjärd är vald till Nordiska rådets president för 2019.

Jessica Polfjärd är medlem av Sveriges Riksdag sedan 2006. Hon representerar Moderaterna och är ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och Krigsdelegationen. Hon är också ordförande i Nordiska rådets svenska delegation. I Nordiska rådet sitter hon i Den konservativa gruppen. Polfjärd vill under sitt presidentskapsår bland annat jobba vidare med jämställdhet, klimatfrågor, gränshinder och demokrati.

Jessica Polfjärd valdes in i EU-parlamentet i EU-valet i maj 2019 och avsade sig därmed rollen som riksdagsledamot i Sveriges riksdag och president i Nordiska rådet. Polfjärd efterträddes av Hans Wallmark den 26 juni 2019.