Michael Tetzschner, Nordiska rådets president 2018

President Michael Tetzschner
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Michael Tetzschner är vald till Nordiska rådets president för 2018.

Michael Tetzschner är ledamot av Stortinget i Norge. Han representerar partiet Høyre och har suttit i Stortinget sedan 2009. Han har även varit medlem i Nordiska rådet sedan 2009. Michael Tetzschner är i dag ordförande för den norska delegationen i Nordiska rådet och vice ordförande i Den konservativa gruppen. Han är utbildad jurist och skiljenämndsdomare.

Under Tetzschners och Norges presidentskap i Nordiska rådet 2018 fortsätter arbetet med att avlägsna gränshinder mellan de nordiska länderna. Det norska ordförandeskapet kommer speciellt att prioritera nordiskt samarbete inom hälsa, utbildning, havsmiljö och försvar.