Globala plattformar stärker sitt grepp om de nordiska mediemarknaderna

13.10.22 | Nyhet
Digitala nyhetsmedier
Photographer
Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix
Globala plattformsbolag som Google och Facebook har flyttat fram sina ekonomiska och teknologiska positioner på de nordiska mediemarknaderna under de senaste fem åren. I dag går en klar majoritet av de digitala reklaminvesteringarna i Norden till de globala plattformsbolagen och inte till de inhemska medieföretagen, visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet och Nordicom vid Göteborgs universitet.

Rapporten ”Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens: Nyhetsjournalistikens villkor i den digitala plattformsekonomin” visar att de nordiska mediemarknaderna genomgått stora förändringar sedan 2016.


– De globala plattformsbolagen har i dag positioner på Nordens mediemarknader som gör att de kan påverka konkurrensförhållandena inom centrala delar den digitala mediemarknaden, säger Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom, som är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet.

Google, Apple och Facebook är drivande aktörer

I utvecklingen av de nordiska mediamarknaderna har plattformsföretag som Alphabet (Google), Apple och Meta (Facebook) varit drivande aktörer. Deras strategier och ageranden har bland annat påverkat hur reklammarknadernas infrastrukturer förändrats, var annonsörerna valt att investera sina marknadsföringsbudgetar och hur allmänheten tagit del av nyheter. Under perioden har plattformsbolagen stärkt sitt grepp om reklam- och publikmarknadernas digitala infrastruktur samtidigt som de kraftigt ökat sina andelar av reklaminvesteringarna. 
 

Förra året investerades uppskattningsvis 72 procent av de digitala reklampengarna i Sverige i utomnordiska plattformar. I Danmark och Finland uppskattas motsvarande andel vara 64 procent, medan den i Norge var cirka 59 procent. På Färöarna, Grönland och Island var plattformarnas andel av reklaminvesteringarna mindre.
 

Förbättrad lönsamhet

Sedan 2016 har samtidigt många nordiska mediebolag stärkt sin ekonomiska situation. Ett av skälen till den förbättrade lönsamheten är att nyhetsmedierna utvecklat ett nytt intäktsben genom att i växande utsträckning ta betalt för sina nyheter på nätet.

Rapporten kan också visa att det är de stora mediekoncernerna i de större nordiska länderna som varit mest framgångsrika i att förmå de digitala användarna att betala för det redaktionella materialet. Ett annat skäl till den stärkta lönsamheten är att mediebolagen dragit ned på sina kostnader. 

 

Hela studien presenteras i rapporten ”Nordiska nyhetsmedier i global konkurrens”.

Rapporten presenteras på Nordisk mediekonferens den 18 november

Det är möjligt att se en direktsänd presentation av rapporten med Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom, under konferensen ”En styrket demokratisk samtale - Tek-gigantenes innflytelse og nordiske løsninger” som äger rum i Oslo den 18 oktober. Konferensen arrangeras av den norska regeringen som ordförande i Nordiska ministerrådet i 2022 och kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen deltar. Det är möjligt att delta på plats i Oslo (registrering krävs) eller följa med digitalt via länk.

Nordisk kunskap och perspektiv

Rapporten är ett av flera samnordiska initiativ som de nordiska kulturministrarnas satt igång för att både få ny kunskap och perspektiv om hur techjättarna och nya digitala plattformar påverkar villkoren för det demokratiska samtalet i Norden och på nyhetsmedierna. Detta är ett prioriterat område i ministrarnas kulturpolitiska samarbetsprogram för perioden 2021-2024 "Konst och kultur – drivkraften för hållbar utveckling i Norden".