Unga klimatförebilder kräver handling

08.07.19 | Nyhet
Ungdom på konferansen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.

Ungdom på konferansen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.  

Fotograf
Norden.org

Unga på konferensen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.

De är unga, de är engagerade, de tar grepp och visar vägen genom att ändra sin konsumtion och livsstil, men de är inte särskilt imponerade över nordiska politikers vilja att göra det enklare för människor att leva mer hållbart, visar en ny undersökning. Nordiska unga vill ha handling nu.

I en ny nordisk undersökning inom Nordiska ministerrådets hållbarhetsprogrammet Generation 2030 kommer det fram att ungdomar i de nordiska länderna brinner för att ändra livsstil och konsumtion för att minska sitt eget och samhällets klimatavtryck.

– Allt började när jag var elva år. Jag fick klimatångest och jag kände att det var min plikt att rädda världen – en elvaårig tjej! berättar Julia Degerth (25) från Finland, en av 17 ungdomsförebilder som har intervjuats i förbindelse med undersökningen.

Fakta om undersökningen

Analysen undersöker hur nordiska unga mellan 13 och 29 år ser på FN:s hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion och vad det betyder för att uppnå mål nummer 13 om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser – två stora och sammankopplade utmaningar i Norden.

Läs mer om Norden och hållbarhetsmål nummer 12

Analysen baserar sig på en kvantitativ enkätundersökning med 1 211 respondenter och en kvalitativ undersökning med djupintervjuer av 17 unga förebilder om hållbar livsstil i de nordiska länderna.

Analysen är utförd av konsultföretaget Naboskap för Nordiska ministerrådet och programmet Generation 2030 som arbetar för att implementera och informera om FN:s 17 hållbarhetsmål i Norden, med speciell fokus på mål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Ladda ner analysen Nordic Youth as sustainable changemakers

Läs mer om Generation 2030

De vanligaste förändringarna unga gör för att leva mer hållbart är att sortera sitt avfall (84 procent), minska matsvinn (78 procent), shoppa mindre (64 procent) och undvika användning av engångsplast (60 procent). 

Men de vill så mycket mer.

Bekymrade, men beredda att handla

Nordiska unga är villiga att göra betydliga förändringar i sitt eget liv för att göra skillnad och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.  

83 procent av de tillfrågade svarar att de är helt redo att handla eller göra en insats för en hållbar utveckling. Därför att de är oroade. 89 procent svarar att de är väldigt bekymrade över framtiden på grund av klimat och miljö.

– Jag tror att det är svårt för de flesta att leva hållbart eftersom normen kring överkonsumtion och att hela tiden köpa något nytt är så stark. För mig är det viktigt att inte rikta pekpinnar eller beskylla någon, utan att visa att det kan vara skoj och inspirerande att leva mer hållbart, säger 26-åriga Tess Waltenburg från Sverige.

Frustrerade över politikerna

Samtidigt visar undersökningen att nordiska unga är frustrerade över hur dåligt anpassade de nordiska länderna är till en mer hållbar konsumtion. 48 procent svarar att de tycker det är svårt att leva hållbart. Endast 26 procent tycker det är enkelt.

Huvudutmaningen är varken pengar eller information, utan tillgång till hållbara produkter samt brist på certifieringar, politiska reformer och regleringar.

– Det är paradoxalt att politikerna fortsätter tala om klimatförändringarna som vår största utmaning medan de fortsätter göra det som orsakar klimatkrisen, säger 23-åriga Gaute Eiterjord från Norge.

Alla måste handla

Nordiska unga anser att ansvaret för att göra något ligger hos den stora allmänheten, politiker och näringsliv, men de menar att politiker och stora globala bolag har ett speciellt ansvar. De är generellt missnöjda över bristen på politisk handling och kräver mer ambitiösa och radikala ändringar nu, visar undersökningen.

Nordiska ministerrådet kommer bland annat att presentera resultaten från undersökningen under FN:s High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) i New York den 16 juli.

– Det är väldigt inspirerande att se att unga visar en sådan vilja att ändra livsstilen för att göra vårt samhälle mer hållbart, och att de ställer tydliga krav på politikerna. Den här analysen ger oss en unik insikt i vad ungdomar tänker och önskar. Vi kommer att använda den aktivt i vårt vidare arbete med att implementera FN:s hållbarhetsmål i det nordiska samarbetet, säger Anniina Kristinsson, seniorrådgivare och programansvarig för Generation 2030.

Kontakt