Unge klimaforbilder krever handling

08.07.19 | Nyhet
Ungdom på konferansen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.

Ungdom på konferansen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.  

Fotograf
Norden.org

Ungdom på konferansen Youth Leading a Sustainable Lifestyle på Island i april.

De er unge, de er engasjerte, de tar grep og leder vei ved å endre forbruk og livsstil, men de er lite imponert over nordiske politikeres vilje til å gjøre det enklere for folk å leve mer bærekraftig, viser ny undersøkelse. Nordiske unge vil ha handling nå.

I en ny nordisk undersøkelse under bærekraftsprogrammet Generasjon 2030 i Nordisk ministerråd, kommer det frem at ungdom i de nordiske landene brenner etter å endre livsstil og forbruk for å redusere sitt eget og samfunnets klimaavtrykk.

– Alt startet da jeg var elleve år. Jeg fikk klimaangst og jeg følte det var min plikt å redde verden – en elleve år gammel jente! forteller Julia Degerth (25) fra Finland, en av 17 ungdomsforbilder som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen.

Fakta om undersøkelsen

Analysen ser på hvordan nordiske unge mellom 13 og 29 år ser på FNs bærekraftsmål nummer 12 om bærekraftig forbruk og produksjon og hva det betyr for oppnåelsen av mål nummer 13 om å handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene – to store og sammenkoblede utfordringer i Norden.

Les mer om Norden og bærekraftsmål nummer 12

Analysen baserer seg på en kvantitativ spørreundersøkelse med 1211 respondenter og en kvalitativ undersøkelse med dybdeintervjuer av 17 unge forbilder på bærekraftig livsstil i de nordiske landene.

Analysen er utført av konsulentselskapet Naboskap på vegne av Nordisk ministerråd og programmet Generasjon 2030 som jobber for å implementere og informere om FNs 17 bærekraftsmål i Norden, med spesielt fokus på mål nummer 12 om bærekraftig forbruk og produksjon.

Last ned analysen Nordic Youth as sustainable changemakers

Les mer om Generasjon 2030

De vanligste grepene ungdom tar for å leve mer bærekraftig, er å sortere avfallet sitt (84 prosent), redusere matsvinn (78 prosent), shoppe mindre (64 prosent) og å unngå bruk av engangsplast (60 prosent). 

Men de vil så mye mer.

Bekymret, men klare til å handle

Nordisk ungdom er villige til å gjøre betydelige endringer i eget liv for å gjøre en forskjell og bidra i omstillingen til et bærekraftig samfunn.  

83 prosent av de spurte svarer at de er svært klare til å handle eller gjøre en innsats for en bærekraftig utvikling. Fordi de er urolige. 89 prosent svarer at de er veldig bekymret for fremtiden på grunn av klima og miljø.

– Jeg tror det er vanskelig for de fleste å leve bærekraftig ettersom normen rundt overforbruk og det å kjøpe noe nytt hele tiden er så sterk. For meg er det viktig ikke å rette pekefingeren eller fordele skyld, men å vise at det kan være gøy og inspirerende å leve mer bærekrafttig, sier 26 år gamle Tess Waltenburg fra Sverige.

Frustrert over politikerne

Samtidig viser undersøkelsen at nordisk ungdom er frustrert over hvor lite tilrettelagt de nordiske landene er for et mer bærekraftig forbruk. 48 prosent svarer at de synes det er vanskelig å leve bærekraftig. Kun 26 prosent finner det enkelt.

Hovedutfordringen er verken penger eller informasjon, men tilgang til bærekraftige produkter samt mangel på sertifiseringer, politiske reformer og reguleringer.

– Det er paradoksalt at politikerne fortsetter å snakke om klimaforandringene som vår største utfordring mens de fortsetter å gjøre det som forårsaker klimakrisen, sier 23 år game Gaute Eiterjord fra Norge.

Alle må handle

Nordisk ungdom mener ansvaret for å gjøre noe ligger hos den generelle befolkning, politikere og næringsliv, men de mener politikere og store globale selskaper har et spesielt ansvar. De er generelt misfornøyd med mangelen på politisk handling og krever mer ambisiøse og radikale endringer nå, viser undersøkelsen.

Nordisk ministerråd vil blant annet vise frem resultatene fra undersøkelsen under FNs High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) i New York 16. juli.

– Det er veldig inspirerende å se at unge viser en sånn vilje til å endre livsstilen for å gjøre samfunnet vårt mer bærekraftig, og at de stiller tydelige krav til politikerne. Denne analysen gir oss en unik innsikt i hva ungdom tenker og ønsker. Vi kommer til å bruke den aktivt i vårt videre arbeid med å implementere FNs bærekraftsmål i det nordiske samarbeidet, sier Anniina Kristinsson seniorrådgiver og programansvarlig for Generasjon 2030.

Kontakt