Livsmedelspolitik under coronakrisen: dela dina bästa idéer

21.04.20 | Nyhet
Restauranglabbet
Photographer
Restauranglabbet

Restauranglabbets initiativ “Call for Action” använder mat som annars kanske skulle slängas till att göra lunchlådor åt vårdanställda och riskgrupper.

Tomma butikshyllor, brist på säsongsarbetare i jordbruket – men också en ökning av hemmaodling och nya initiativ där kockar använder överbliven mat från sina tomma restauranger för att laga lunch till vårdanställda. Det här är bara några plock från den nya verkligheten i de nordiska länderna vi läser om. Nordic Food Policy Lab sätter nu igång en mängd debatter för att dela kunskap, erfarenheter och idéer som kan ge inspiration till utveckling av en hållbar livsmedelspolitik i coronakrisens efterdyningar.

Covid-19 har orsakat en aldrig förut skådad kris inom folkhälsan och ekonomin som kräver åtgärder från alla samhällssektorer. Livsmedelspolitiska beslutsfattare världen över kämpar nu för att klara detta osäkra läge.

Krisen skapar stora utmaningar, men samtidigt ger den även möjlighet att ändra på livsmedelspolitiken och omprioritera matsystem och lyfta fram svaga punkter. Nordic Food Policy Lab, ett av flaggskeppsprojekten inom de nordiska statsministrarnas initiativ ”Nordiska lösningar på globala utmaningar”, startar nu en debattserie med reflektioner från hela världen på LinkedIn och tar initiativet till en bakgrundsartikel om situationen i de nordiska länderna.

Dela dina idéer för hur vi kan bygga upp något bättre

Nordic Food Policy Lab lanserade LinkedIn-gruppen “Community for Future Food Policies” 2019. Syftet med gruppen är att sammanföra aktörer för att dela idéer om hur politiken kan användas för skapa den matframtid vi önskar oss. Under de närmaste veckorna fungerar gruppen som en plats för att kickstarta nya debatter med corona som tema. Några ämnen som ska behandlas är:

  • Förutseende metoder och deras relevans för livsmedelspolitiska beslut under kriser
  • Sannolika konsekvenser av covid-19 för matsystemen och bromsande åtgärder på kort och lång sikt 
  • Snabb förändring inom gastronomisektorn: nya affärsmodeller under kriser
  • Skapa bättre matsystem tillsammans genom engagemang online: nya sätt att använda samskapande processer

En av bidragarna, Saher Hasnain från Foresight4Food vid universitet i Oxford, säger: ”Covid-19-krisen understryker rollen av effektivt policyskapande och förvaltningssystem. Utmaningen nu är att förutse, tänka ut och förvalta ett motståndskraftigt, hållbart, hälsosamt och rättvist matsystem. Vi ser fram emot att inom gruppen Community for Future Food Policies utforska hur det här kan göras bäst.”

Tecken på förändring i det nordiska matsystemet

En översikt över åtgärderna som de olika nordiska länderna vidtar inom livsmedelsområdet som en del av krislösningarna ska presenteras i en bakgrundsartikel före sommaren. Ambitionen är att lyfta fram sårbara områden i det nordiska matsystemet och undersöka vad detta kan innebära för att skapa bättre motståndskraft i framtida system. 

Ett internationellt erkänt exempel från Stockholm är Restauranglabbets initiativ ”Call for Action”. Restauranglabbet använder mat som annars kanske skulle slängas till att göra lunchlådor åt vårdanställda och riskgrupper som är isolerade hemma.

En av grundarna, Anders Breitholtz, materialdesigner och expert på cirkulär ekonomi, säger: “Vi är enormt glada över att vårt initiativ Call for Action från mitten av mars har inspirerat så många andra. Vi använder nu vårt internationella nätverk för att diskutera med kolleger i Milano, Barcelona och Paris vad som behövs för att starta upp motsvarande initiativ. Vi ser fram emot att utbyta idéer med andra om hur vi kan organisera och göra saker annorlunda i dessa kristider.”

Delta i debatten!

LinkedIn-gruppen Community for Future Food Policies är en plats för att mötas och dela idéer och en gemensam vision för hur politik kan skapa en sådan matframtid vi önskar oss. Kanske du skissar på ambitiösa upphandlingsprinciper, arbetar med lokala eller nationella strategier för matsvinn, kostråd, gastronomi, eller kanske du representerar en konsumentorganisation eller en start-up inom livsmedelssektorn. Oavsett – bara du är intresserad av att lära dig om och dela idéer till nya policyer och initiativ som ruskar om debatten om matens hållbarhet, uppmanar vi dig att delta och bidra med ditt perspektiv!