Færøske sygedagpenge

Færøske sygedagpenge
Her kan du læse om reglerne for at få sygedagpenge i Færøerne.

Du har ret til sygedagpenge på Færøerne hvis du er mellem 16 og 70 år og du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller arbejdsskade. Du kan også have ret til sygedagpenge i forbindelse med alvorlig sygdom hos dine børn eller din ægtefælle.

 

Hvilke betingelser skal du opfylde for at have ret til sygedagpenge på Færøerne?

Som hovedregel er det en betingelse, at du har fast bopæl og er skattepligtig på Færøerne. Der er ikke regler for, hvor længe du skal have boet på Færøerne, men som udgangspunkt skal du de seneste 13 uger inden fraværet have været i arbejde i mindst 120 timer tilsammen.

Særlige regler og betingelser

Særlige regler gælder for dem fra de øvrige nordiske lande i Norden, som sejler under færøsk flag, under FAS. Kontakt Almannaverkið for at høre nærmere om dine rettigheder, og om hvordan, du kan søge om sygepenge/dagpenge.

Det en betingelse for ret til sygedagpenge, at du ikki har ret til løn eller andre ydelser i forbindelse med din syge.  

Hvis du er arbejdsløs bliver din arbejdsløshedsunderstøttelse benyttet som udregningsgrundlag i forbindelse med sygedagpenge.

Der gælder særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og beskæftiger andre, har du ikke ret til sygedagpenge efter de almindelige regler, men kan tegne en sygeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Du kan få mere information om den særlige forsikring for selvstændige erhvervsdrivende ved at kontakte den færøske sociale myndighed Almannaverkið.

 

Udregningsgrundlag

Din gennemsnitlige indtægt de seneste 5 uger før fraværet er udregningsgrundlag for sygedagpengene. 

Du kan se de ugentlige satser på  Almannaverkið´s hjemmeside.

 

Hvor mange sygedage har du ret til?

Du kan modtage sygedagpenge i op til 40 uger i en periode på 12 måneder. Er der tale om en arbejdsskade kan du få sygedagpenge i op til 2 år.

 

Hvordan søger du om sygedagpenge på Færøerne?

Det er Almannaverkið der administrerer sygedagpenge på Færøerne. Du skal sende en ansøgning om sygedagpenge sammen med en lægeerklæring til Almannaverkið - ansøgningskema finder du inde på hjemmesiden av.fo.

 

Underholdsbidrag i forbindelse med sygdom

I de tilfælde hvor du ikke har ret til sygedagpenge i forbindelse med sygdom kan du have ret til offentlig forsørgelse. For at modtage dette underholdsbidrag skal du ikke have andre muligheder for at forsørge dig selv og din familie. 

Du kan få mere information om sygedagpenge og underholdsbidrag ved at kontakte Almannaverkið

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.