Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne
Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Færøyene for å bo, studere og arbeide der.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Færøyene for å bo, studere og arbeide der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Nordiske statsborgere kan reise til Færøyene uten pass. En nordisk statsborger på Færøyene må imidlertid kunne identifisere seg hvis det er nødvendig. Det kan være tilfelle hvis han eller hun skal overnatte på hotell eller lignende. Et førerkort eller et bankkort med ID vil i så fall være tilstrekkelig.

Kommer du derimot fra et annet land utenfor Norden, må du ha arbeids- og oppholdstillatelse for å jobbe på Færøyene.

Færøyene er ikke medlem av Den europeiske union (EU), og derfor gjelder ikke EU-reglene om fri bevegelighet for Færøyene.

Som utlending er det ditt eget ansvar å få en arbeidstillatelse, hvis reglene krever det.

Se veiledning hos Udlændingestyrelsen i Danmark om arbeidstillatelse på Færøyene for utlendinger fra ikke-nordiske land.

 

Hvis en utlending reiser fra Færøyene 

Som utlending kan oppholdstillatelsen bortfalle hvis du reiser fra Færøyene i lengre tid eller gir avkall på den færøyske boligen din. Det gjelder også om du har tidsubegrenset oppholdstillatelse.

Hvis oppholdstillatelsen bortfaller, kan du risikere å ikke kunne vende tilbake til Færøyene igjen.

Hvis du som utlending har bodd lovlig på Færøyene i under to år, kan du oppholde deg utenfor Færøyene i opptil 6 måneder.

Hvis du har bodd lovlig på Færøyene i mer enn to år og har en oppholdstillatelse som kan gjøres permanent, kan du oppholde deg utenfor Færøyene i opptil 12 måneder.

Hvis disse tidsbegrensningene overskrides, bortfaller oppholdstillatelsen.

Opphold i utlandet på grunn av verneplikt eller tjeneste som er et alternativ til verneplikt, regnes ikke med.

Opphold på Grønland eller i Danmark regnes som opphold i utlandet.

Du kan søke om dispensasjon fra bortfall av oppholdstillatelse.

 

For mere informasjon kontakt Útlendingastovan.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.