Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne
Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Færøyene for å bo, studere og jobbe der.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Færøyene for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Statsborgere fra land utenfor Norden

Kommer du derimot fra et land utenfor Norden, må du ha arbeids- og oppholdstillatelse for å jobbe på Færøyene.

 

Færøyene er ikke medlem av Den europeiske union (EU), og derfor gjelder ikke EU-reglene om fri bevegelighet for Færøyene.

 

Som utlending er det ditt eget ansvar å få en arbeidstillatelse hvis reglene krever det.

 

Se veiledning hos Udlændingestyrelsen  i Danmark om arbeidstillatelse på Færøyene for utlendinger fra ikke-nordiske land.

 

En arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene gjelder ikke for opphold i andre land, heller ikke for Danmark og Grønland.

 

Din ektefelle/partner og barn under 21 år har som hovedregel rett til å bli med. Familien din må imidlertid ha visum hvis de er statsborgere i et land hvor det er visumplikt til Færøyene.

 

Hvis ektefellen/partneren eller barnet ditt er statsborger i et annet land, kan han eller hun søke om opphold som familiemedlem. Du kan lese mer på nyidanmark.dk.

 

For mer informasjon, kontakt Útlendingastovan.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.