Bostad på Färöarna

Bolig på Færøerne
Här kan du läsa om den färöiska bostadsmarknaden.

På Färöarna kan du köpa eller hyra ett hus, en lägenhet eller ett rum.

Prisnivån varierar kraftigt från bostad till bostad. Priset bestäms av marknaden. Bostadens läge och skick har stor betydelse för priset.

Bostadslån

De färöiska bankerna beviljar lån för bostadsköp.

Du kan fråga dem om dina möjligheter att få lån.

Dessutom kan Färöarnas bostadsbolag Bústaðir bevilja lån med låg ränta för energibesparande åtgärder vid ombyggnad av befintliga bostäder.

Hitta bostad på Färöarna

Fram till nyligen har det inte funnits allmännyttiga bostäder i någon större utsträckning på Färöarna, varför både hyres- och köpemarknaden har varit i privat regi. Undantag från detta har varit hyresbostäder som tillhör sjukhuset i Torshamn, större företag och i vissa fall de större kommunerna.

Den tidigare bolånefonden Húsalánsgrunnurin fick 2011 en ny och utökad rättslig grund för sin verksamhet, varefter fonden omstrukturerades 2012. Från att huvudsakligen ha bedrivit utlånsverksamhet bedrivs fonden i dag som ett allmännyttigt bostadsbolag enligt dansk modell.

Ett antal lagändringar och förordningar har under det senaste året gett Färöarnas bostadsbolag Bústaðir ett bra utgångsläge för att uppnå sina mål. Bolaget vill bygga hundra extra hyreslägenheter per år fram till 2020. Bolaget inledde officiellt sin verksamhet i september 2013 och hade i oktober samma år redan 1 700 medlemmar.

Bústaðir kommer att vara verksamt över hela Färöarna och arbetar i nära samarbete med kommuner och myndigheter. Vissa projekt har slutförts, medan många pågår eller är på gång. På Bústaðirs webbplats hittar du information om pågående projekt, medlemskap och annat.

Du kan hitta ett rum, en lägenhet eller ett hus att köpa eller hyra genom att leta på sociala medier, i färöiska tidningar och portaler.

Köp av hus, fritidshus, lägenhet och tomt finns normalt på fastighetsbolagens webbplatser och hos privata advokatbyråer.

Studenter

Om du kommer till Färöarna som studerande och vill hyra din bostad kan du först och främst höra dig för på gymnasieskolorna. Vissa skolor har skolhem med rum för uthyrning till elever som bor längst bort från skolan. Skolhem finns till exempel i anslutning till de tekniska skolorna i Torshamn och Klaksvík, men de är också avsedda för elever från andra skolor. På skolhemmen kan man hyra möblerade rum med delat kök och vardagsrum.

Personalbostäder

Vissa arbetsgivare har hus, lägenheter eller rum för uthyrning till sin personal. Till exempel har sjukhuset i Torshamn hus, lägenheter och rum till uthyrning för dem som arbetar på sjukhuset.

Återbetalning av ränta

På Färöarna får du tillbaka en del av räntan du betalar på lån som du har för huset du bor i. Kontrollera med din långivare eller skattemyndigheten Taks om du har rätt till räntestöd och hur du ansöker om det.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.