Bolig på Færøyene

Bolig på Færøerne
I dette avsnittet kan du lese om det færøyske boligmarkedet.

På Færøyene kan man leie eller kjøpe et hus, en leilighet eller et rom.

Leiepriser og kjøpspriser varierer veldig fra bolig til bolig. Prisen blir bestemt av markedet. Boligens beliggenhet og tilstand har avgjørende betydning for prisen.

Lån til boligkjøp

De færøyske bankene gir lån til boligkjøp.

Du kan spørre dem om dine muligheter for lån.

I tillegg har Bústaðir – Færøyenes boligselskap – mulighet for å gi lån med lav rente til ombygging av eksisterende boliger i forbindelse med energibesparende tiltak.

Finn bolig på Færøyene

Det har inntil nylig ikke vært allmenne boliger i større utstrekning på Færøyene, så både leie- og kjøpemarkedet har vært i privat regi. Unntakene har vært leieboliger som tilhører Landssykehuset, større bedrifter samt i visse tilfeller de større kommunene.

Det tidligere huslånfondet (Húsalánsgrunnurin) fikk i 2011 nytt og utvidet lovgrunnlag for sitt virke, og dermed la fondet i 2012 om sin primære virksomhet fra utlån til å være et allment boligselskap inspirert av den danske modellen.

En rekke lovendringer og kunngjøringer har gitt Bústaðir et godt utgangspunkt for å kunne nå de oppsatte målene. Selskapet vil prøve å framskaffe 100 ekstra leieboliger i året fram til år 2020. Selskapet gikk offentlig i gang i september 2013 og hadde i oktober samme år allerede fått 1700 medlemmer.

Bústaðir vil være virksomme over hele Færøyene og fungerer i et tett samarbeid med kommuner og offentlige myndigheter ellers. Enkelte prosjekter er ferdige, mens mange er i gang eller på vei. På Bústaðirs hjemmeside kan du se opplysninger om pågående prosjekter, medlemskap o.a.

Du kan finne et rom, en leilighet eller et hus til å kjøpe eller til leie ved å lete på sosiale medier, i færøyske aviser og portaler.

Hus, sommerhus, leiligheter og tomter til salgs finnes typisk på hjemmesidene til eiendomsmeglerne samt hos privatpraktiserende advokater.

Studenter

Kommer du til Færøyene som student og vil bo i leiebolig, kan du først og fremst forhøre deg hos de videregående skolene. Noen skoler har tilknyttet skolehjem med rom til leie for elevene som bor lengst borte fra skolen. Skolehjem finnes for eksempel under de tekniske skolene i Tórshavnog i Klaksvik, men de er også beregnet på elever fra andre skoler. På skolehjemmene er det møblerte rom til leie med felles kjøkken og stue.

Leiligheter til medarbeidere

Enkelte arbeidsplasser har hus, leiligheter og/eller rom til leie til sine medarbeidere. For eksempel har Landssykehuset hus i Tórshavn og blokker med leiligheter og rom til leie til dem som jobber på sykehuset.

Tilbakebetaling av renter

På Færøyene får man av det offentlige tilbakebetalt en del av rentene man betaler for lånet man har i huset man bor i. Hør nærmere hos din långiver eller hos skattemyndigheten TAKS om du har rett til rentestøtte, og om hvordan du søker om det.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.