Færøyske sykepenger

Færøske sygedagpenge
Her kan du lese om reglene for å få sykepenger på Færøyene.

Du har rett til sykepenger på Færøyene hvis du er mellom 16 og 70 år og du ikke er i stand til å jobbe på grunn av sykdom eller arbeidsskade. Du kan også ha rett til sykepenger i forbindelse med alvorlig sykdom hos dine barn eller ektefelle.

 

Hvilke betingelser må du oppfylle for å ha rett til sykepenger på Færøyene?

Det er en betingelse at du har fast bolig og er skattepliktig på Færøyene. Det finnes ikke regler for hvor lenge du må ha bodd på Færøyene, men i utgangspunktet må du de siste 13 ukene før fraværet ha vært i jobb i minst 120 timer til sammen.

Det er en betingelse for rett til sykepenger at du ikke har rett til lønn eller andre ytelser i forbindelse med sykdommen.

Hvis du er arbeidsledig, blir dagpengene dine benyttet som utregningsgrunnlag i forbindelse med sykepenger.

Det gjelder særskilte regler for selvstendig næringsdrivende. Hvis du er selvstendig næringsdrivende og sysselsetter andre, har du ikke rett til sykepenger etter alminnelige regler, men kan tegne en sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende.

Du kan få mer informasjon om den særskilte forsikringen for selvstendig næringsdrivende ved å kontakte den færøyske sosiale myndigheten Almannaverkið.

 

Utregningsgrunnlag

Din gjennomsnittlige inntekt de siste 5 ukene før fraværet er utregningsgrunnlag for sykepengene. 

Du kan se de ukentlige satsene på Almannaverkiðs hjemmeside.

 

Hvor mange sykedager har du rett til?

Du kan motta sykepenger i opptil 40 uker i en periode på 12 måneder. Hvis det dreier seg om en arbeidsskade, kan du få sykepenger i opptil 2 år.

 

Hvordan søker du om sykepenger på Færøyene?

Det er Almannaverkið som administrerer sykepenger på Færøyene. Du må sende en søknad om sykepenger sammen med en legeerklæring til Almannaverkið – søknadsskjema finner du på hjemmesiden av.fo.

 

Sosialhjelp i forbindelse med sykdom

I tilfeller der du ikke har rett til sykepenger i forbindelse med sykdom, kan du ha rett til offentlig forsørgelse. For å motta sosialhjelp kan du ikke ha andre muligheter for å forsørge deg selv og familien din. 

Du kan få mer informasjon om sykepenger og sosialhjelp ved å kontakte Almannaverkið

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.