Fjern løngabet mellem kvinder og mænd

01.11.18 | Nyhed
Nina Sandberg, Nordisk Råds Velfærdsudvalg

Nina Sandberg, Nordisk Råds Velfærdsudvalg

Norden skal have en fælles ligelønscertificering, hvor arbejdspladser sikrer sine medarbejdere lige løn, for lige arbejde uanset køn. Island har allerede ligelønscertificering, og ambitionen for Nordisk Råds Velfærdsudvalg er, at resten af Norden følger efter.

- En fælles ligelønscertificering kan bringe os endnu tættere på et helt ligestillet Norden, siger medlem af Nordisk Råds Velfærdsudvalg Nina Sandberg, fra Arbejderpartiet i Norge. Hun har sammen med resten af den socialdemokratiske gruppe bragt dette forslag ind i Nordisk Råd. På Nordisk Råds session i Oslo, er der enighed i Nordisk Råd om at bringe forslaget videre til de nordiske regeringer, så ligelønscertificering kan indføres i alle de nordiske lande.   

En fælles ligelønscertificering kan bringe os endnu tættere på et helt ligestillet Norden.

Medlem af Nordisk Råds Velfærdsudvalg Nina Sandberg

Fordelene er til at få øje på

Målet med certificeringen, der skal udvikles sammen med arbejdsmarkedets parter, er at fjerne løngabet mellem kvinder og mænd, hvilket i sagens natur vil gavne den enkelte kvinde. Forslaget indbefatter også, at Norden arbejder for at skabe ligestillingen mellem kvinder og mænd i forhold til heltids- og  deltidsarbejde, da flere kvinder er på en deltid end mænd. Tal fra en OECD rapport viser nemlig, at hvis kvinder har muligheden for at arbejde ligeså meget som mænd, kan BNP stige med 15 til 30 procent. Der er altså også en dokumenteret samfundsøkonomisk gevinst.  

Selvom Norden er kommet langt på ligestillingsområdet, så har vi alligevel et kønsopdelt arbejdsmarked med meget deltidsarbejde og ulige løn mellem kvinder og mænd. De Nordiske lande skal imødekomme dette ved at dele erfaringer og tage nye virkemidler i brug som ligelønscertificering er et godt eksempel på.

Formand for Nordisk Råds Velfærdsudvalg, Bente Stein Mathisen

Udviklet i Island udbredt i Norden

- Selvom Norden er kommet langt på ligestillingsområdet, så har vi alligevel et kønsopdelt arbejdsmarked med meget deltidsarbejde og ulige løn mellem kvinder og mænd. De Nordiske lande skal imødekomme dette ved at dele erfaringer og tage nye virkemidler i brug som ligelønscertificering er et godt eksempel på, siger formand for Nordisk Råds Velfærdsudvalg, Bente Stein Mathisen. Island er her firstmovere og har i en årrække haft ligelønscertificering. Først som en frivillig ordning og fra 2018 ved lov. Forslaget fra velfærdsudvalget indbefatter at udvikle et fælles nordisk ligelønscertifikat, arbejde for at mindske kønssegregation på arbejdsmarkedet og mindske kønsopdelt uddannelsesvalg.      

Får kvinder muligheden for at arbejde ligeså meget som mænd, kan BNP stige med 15 til 30 procent.

OECD rapporten Is the Last Mile the Longest