Helseforsikring under utdanning på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi
Det er viktig at du setter deg inn i hvilke retter til helseforsikring du har før du reiser utenlands for å studere.

Studenter fra de nordiske land som er på Island i studietiden, kan søke om en midlertidig helseforsikring mens de oppholder seg på Island. Du må sende inn en søknad om midlertidig helseforsikring (se søknadsskjema på nettsidene til Islands helseforsikring) og legge ved utdanningsdokumentasjon for å få helseforsikring for studenter mens du studerer på Island.

Studenter som flytter tilbake til Island innen seks måneder etter fullførte studier, kan levere inn utdanningsdokumentasjon sammen med søknad om helseforsikring for å bli forsikret fra den dagen deres folkeregistrerte adresse er registrert. Se nettsidene til Islands helseforsikring. 

Kontakt ansvarlige myndigheter
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.