Sjukvårdsförsäkring vid studier på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi
Det är viktigt att ta reda på vilken rätt man har till sjukvårdsförsäkring innan man åker utomlands för att studera.

Studerande från de andra nordiska länderna som uppehåller sig på Island under studietiden (eller del därav) kan ansöka om tillfällig sjukvårdsförsäkring för perioden i fråga. För att bli sjukvårdsförsäkrad på Island måste den studerande skicka en ansökan om tillfällig sjukvårdsförsäkring till sjukvårdskassan (Sjúkratryggingar Íslands, se webbadress nedan) tillsammans med ett studieintyg.

Studerande som flyttar tillbaka till Island inom sex månader från avslutade studier blir sjukvårdsförsäkrade från och med folkbokföringsdagen om studieintyg och ansökan om sjukvårdsförsäkring lämnas samtidigt med anmälan till folkbokföringen, se denna länk. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.